Listování
od 

Genetické typy mineralizovaných štruktúr v Rudnianskom rudnom poli / Jančura, Marián -- In: Zborník referátov 7. BVTK [Baníckej vedeckotechnickej konferencie]. III. Geológia -- s. 84-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Genetické typy prokřemenění sedimentů svrchní křídy a terciéru severozápadních Čech / Malkovský, Miroslav, 1927- -- In: Horniny ve vědách o Zemi -- ISBN 80-7066-297-2 -- s. 63-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Genetické typy ryolitových vulkanoklastík v okolí Žiaru nad Hronom / Bezák, Vladimír, Lexa, Jaroslav -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 79 (1983), s. 83-112, obr. a map. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Geneticko-agronomická charakteristika hnědých půd na horninách krystalinika / Hylan, Zdeněk, Zula, Václav -- In: Vědecké práce 4 -- s. 99-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Genetický model Au-Ag mineralizace ložiska Roudný a jeho regionálně geologické implikace / Paterová, Barbora, Pudilová, Marta, Zachariáš, Jiří -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 107
Zdroj: ČGS (UNM)
Genetický význam myrmekitových struktur zlata a bismutu / Litochleb, Jiří, Malec, Jan -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 209-210
Zdroj: ČGS (UNM)
Genetičeskije tipy cirkonov v metamorfičeskich gornych porodach: obsuždenije rezul'tatov na rastrovom elektronovom mikroskope / Broska, Igor, Caňo, František -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vyp. 38, no. 5 (1987), s. 593-599
Zdroj: ČGS (UNM)
Genetičeskije tipy lunnych silikatnych šarikov / Ašichmina, N. A., Bogatikov, O. A., Cílek, Václav, 1955-, Cimbálníková, Alena, 1932-, Frich-Char, D. I., Kolman, B., Rode, O. D. -- In: Doklady akademii nauk -- ISSN 0869-5652 -- Vyp. 277, no. 2 (1984), s. 434-437
Zdroj: ČGS (UNM)
Genetiko-agronomičeskaja charakteristika burych počv na na megmatičeskich i metamorfičeskich porodach
Genetische Probleme der gebänderten Eisenerzlagerstätten: ein Beispiel aus der Tschechischen Republik / Fojt, Bohuslav, 1929- -- In: Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0930-0708 -- Jg. 148 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Die genetische und geotektonische Klassifikation der Goldvererzungen in der Böhmischen Masse / Lehrberger, Gerhard, Morávek, Petr -- In: Geologica bavarica -- ISSN 0016-755X -- Jg. 102 (1997)
Zdroj: ČGS (UNM)
Genéza a vývoj svahových pohybov v Novej Kelči v Nízkych Beskydách / Harčár, Ján, Trávníček, Dušan -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 44, č. 3 (1992), s. 259-272
Zdroj: ČGS (UNM)
Geneza dyspersji lineacji l2 w lupkach lyszczykowych zachodniej Częšci pasma Kamienickiego / Dziemiańczuk, Elżbieta, Dziemiańczuk, Krzysztof -- In: Geologia sudetica -- ISSN 0072-100X -- Roč. 20, č. 1 (1985), s. 227-273
Zdroj: ČGS (UNM)
Genéza geotermálnych vôd Slovenska vo vzťahu k ich exploatácii / Bodiš, Dušan, Franko, Ondrej, 1931- -- In: Geotermálna energia Slovenska a jej využitie -- s. 71-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Geneza i wiek Jaskini Bielskiej / Bella, P., Bosák, Pavel, Glazek, J., Hercman, H., Pruner, Petr -- In: Materialy 38. Sympozjum Speleologicznego -- s. 41-42
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Geneza Kotliny Jeleniogórskiej / Migoń, Piotr -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 30 (1993), s. 85-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Genéza štefanovského tektonického uzla - paleotektonická analýza / Hrušecký, Igor -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 3 (1989), s. 495-514
Zdroj: ČGS (UNM)
Geneza žyl klastycznych w skaĺach karbonu rejonu Rybnika / Bromowicz, Jan, Magiera, Janusz -- In: Annales Societatis geologorum Poloniae -- ISSN 0208-9068 -- Roč. 60, č. 1-4 (1990), s. 125-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Geneze Cu-Ni-Co a Zn-Cu sulfidických rud ložiska Staré Ransko / Holub, Milan, Komínek, Emanuel -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce ložisková geologie -- s. 182-195
Zdroj: ČGS (UNM)
Geneze ekonomické náročnosti útlumu těžby v OKD, a.s. / Broskevič, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 11 (1995), s. 334-336
Zdroj: ČGS (UNM)