Listování
od 

Genetický význam myrmekitových struktur zlata a bismutu / Litochleb, Jiří, Malec, Jan -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 209-210
Zdroj: ČGS (UNM)
Genetičeskije tipy cirkonov v metamorfičeskich gornych porodach: obsuždenije rezul'tatov na rastrovom elektronovom mikroskope / Broska, Igor, Caňo, František -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vyp. 38, no. 5 (1987), s. 593-599
Zdroj: ČGS (UNM)
Genetičeskije tipy lunnych silikatnych šarikov / Ašichmina, N. A., Bogatikov, O. A., Cílek, Václav, 1955-, Cimbálníková, Alena, 1932-, Frich-Char, D. I., Kolman, B., Rode, O. D. -- In: Doklady akademii nauk -- ISSN 0869-5652 -- Vyp. 277, no. 2 (1984), s. 434-437
Zdroj: ČGS (UNM)
Genetiko-agronomičeskaja charakteristika burych počv na na megmatičeskich i metamorfičeskich porodach
Genetische Probleme der gebänderten Eisenerzlagerstätten: ein Beispiel aus der Tschechischen Republik / Fojt, Bohuslav, 1929- -- In: Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0930-0708 -- Jg. 148 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Die genetische und geotektonische Klassifikation der Goldvererzungen in der Böhmischen Masse / Lehrberger, Gerhard, Morávek, Petr -- In: Geologica bavarica -- ISSN 0016-755X -- Jg. 102 (1997)
Zdroj: ČGS (UNM)
Genéza a vývoj svahových pohybov v Novej Kelči v Nízkych Beskydách / Harčár, Ján, Trávníček, Dušan -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 44, č. 3 (1992), s. 259-272
Zdroj: ČGS (UNM)
Geneza dyspersji lineacji l2 w lupkach lyszczykowych zachodniej Częšci pasma Kamienickiego / Dziemiańczuk, Elżbieta, Dziemiańczuk, Krzysztof -- In: Geologia sudetica -- ISSN 0072-100X -- Roč. 20, č. 1 (1985), s. 227-273
Zdroj: ČGS (UNM)
Genéza geotermálnych vôd Slovenska vo vzťahu k ich exploatácii / Bodiš, Dušan, Franko, Ondrej, 1931- -- In: Geotermálna energia Slovenska a jej využitie -- s. 71-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Geneza i wiek Jaskini Bielskiej / Bella, P., Bosák, Pavel, Glazek, J., Hercman, H., Pruner, Petr -- In: Materialy 38. Sympozjum Speleologicznego -- s. 41-42
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Geneza Kotliny Jeleniogórskiej / Migoń, Piotr -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 30 (1993), s. 85-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Genéza štefanovského tektonického uzla - paleotektonická analýza / Hrušecký, Igor -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 3 (1989), s. 495-514
Zdroj: ČGS (UNM)
Geneza žyl klastycznych w skaĺach karbonu rejonu Rybnika / Bromowicz, Jan, Magiera, Janusz -- In: Annales Societatis geologorum Poloniae -- ISSN 0208-9068 -- Roč. 60, č. 1-4 (1990), s. 125-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Geneze Cu-Ni-Co a Zn-Cu sulfidických rud ložiska Staré Ransko / Holub, Milan, Komínek, Emanuel -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce ložisková geologie -- s. 182-195
Zdroj: ČGS (UNM)
Geneze ekonomické náročnosti útlumu těžby v OKD, a.s. / Broskevič, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 11 (1995), s. 334-336
Zdroj: ČGS (UNM)
Geneze jizerských "ortorul" / Żaba, Jerzy -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 4 (1983), s. 443-444
Zdroj: ČGS (UNM)
Geneze komplexních struktur meridionálního a ekvatoriálního směru v OKR / Foldyna, Jan, Grmela, Arnošt -- In: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách -- s. 71-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Geneze křemičitých durikrust na Českém masívu / Richterová, Dana -- In: Mineralia Slovaca. Geovestník -- ISSN 0369-2086 -- Roč. 36, č. 2 (2004), s. 13
Zdroj: ČGS (UNM)
Geneze kvartérních sedimentů v prostoru náměstí Svobody v Brně (24-32 Brno) / Kvítková, Lenka -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 8-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Geneze minerálních vod karlovarského typu v západních Čechách / Dvořák, Jaroslav -- In: Fysiatrický a revmatologický věstník -- ISSN 0072-0038 -- Roč. 68, č. 4 (1990), s. 237-244
Zdroj: ČGS (UNM)