Listování
od 

Geneze ekonomické náročnosti útlumu těžby v OKD, a.s. / Broskevič, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 11 (1995), s. 334-336
Zdroj: ČGS (UNM)
Geneze jizerských "ortorul" / Żaba, Jerzy -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 4 (1983), s. 443-444
Zdroj: ČGS (UNM)
Geneze komplexních struktur meridionálního a ekvatoriálního směru v OKR / Foldyna, Jan, Grmela, Arnošt -- In: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách -- s. 71-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Geneze křemičitých durikrust na Českém masívu / Richterová, Dana -- In: Mineralia Slovaca. Geovestník -- ISSN 0369-2086 -- Roč. 36, č. 2 (2004), s. 13
Zdroj: ČGS (UNM)
Geneze kvartérních sedimentů v prostoru náměstí Svobody v Brně (24-32 Brno) / Kvítková, Lenka -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 8-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Geneze minerálních vod karlovarského typu v západních Čechách / Dvořák, Jaroslav -- In: Fysiatrický a revmatologický věstník -- ISSN 0072-0038 -- Roč. 68, č. 4 (1990), s. 237-244
Zdroj: ČGS (UNM)
Geneze, morfometrie, mineralogické složení a stratigrafická pozice výskytu sulfidických konkrecí na lokalitě Vršany / Bartoš, Petr, Řehoř, Michal, Šulcek, Petr -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (1996), s. 51-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Geneze polymetalického zrudnění od Příbrazu na Jindřichohradecku (22-33 Veselí nad Lužnicí) / Klečka, Milan, Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 87-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Geneze ropy a plynu ve vídeňské pánvi / Chmelík, František, Michalíček, Miroslav, Müller, Pavel, Šimánek, Václav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 45-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Genezis porod iz gor Stanek Jizerskije gory (zapadnyje Sudety) po izučeniju cirkonov
Genezis zonaľnych granatov iz rimavickich (sineckich) granitov v kogutskoj zone veporid, Zapadnyje Karpaty / Dupej, Jozef, Korikovskij, Sergej Petrovič, Zinovjeva, Nina Georgijevna -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vyp. 40, no. 6 (1989), s. 697-714
Zdroj: ČGS (UNM)
Genius loci (K fenomenologii architektury) / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 11 (1994), s. 644-644
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Genius loci ve vinicích / Cílek, Václav -- In: Réva a krajina : sborník přednášek -- S. 27-34
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Le genre d'acritarche ordovicien Coryphidium
Genres nouveaux des Scléractiniaires du Crétacé de la Bohéme (Tchécoslovaquie) / Eliášová, Helena -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- An. 34, no. 2 (1989), p. 113-121
Zdroj: ČGS (UNM)
The genus Bolboschoenus in the Czech Republic I. Bolboschoenus maritimus s. str., B. planiculmis, B. glaucus
The genus Bulimina (Foraminifera) in the Upper Tertiary sediments of the basins of Central Paratethys / Cicha, Ivan, 1932-, Čtyroká, Jiřina, 1939- -- In: Revue de paléobiologie -- ISSN 0253-6730 -- Vol. 2 zvl. (1988), p. 501-507
Zdroj: ČGS (UNM)
The genus Bulimina (Foraminifera) in Upper Tertiary sediments of the basins of Central Paratethys / Cicha, Ivan, 1932-, Čtyroká, Jiřina, 1939- -- In: Rev. Paléobiol., Vol. spéc. (Geneve) -- ISSN 0253-6730 -- Č. 2 (1988), s. 501-507
Zdroj: ČGS (UNM)
The genus Coelopus Etallon, 1861 (Brachyura: Glaessneropsoidea: Longodromitidae) with new species / Feldmann, Rodney M., Schweitzer, Carrie E. -- In: Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlungen -- ISSN 0077-7740 -- Vol. 258, no. 1 (2010), p. 51-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Genus concept in the Aegiromeninae and Leptellininae (Plectambonitacea, Brachiopoda) / Havlíček, Vladimír -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 66, no. 3 (1991), s. 151-162
Zdroj: ČGS (UNM)