Listování
od 

Genus Lingulops (Lingulata, Brachiopoda) in Silurian of the Barrandian / Mergl, Michal -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 44, no. 1-2 (1999), p. 155-158
Zdroj: ČGS (UNM)
The genus Parabailiella Thoral, 1946 (Trilobita) from the middle Cambrian of the Cadenas Ibéricas (NE Spain)
Genus Paterula (Brachiopoda) in Ordovician-Silurian sequence of Central Bohemia / Mergl, Michal -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 74, no. 3 (1999), p. 347-361
Zdroj: ČGS (UNM)
The genus Plicatula Lamarck, L801 [i.e. 1801], in the Lower Cretaceous of the Mirdita zone (Albania) / Peza, Luftulla H. -- In: Buletini i shkencave gjeologjike -- ISSN 0254-5276 -- Vol. 25 (42), p. 79-86
Zdroj: ČGS (UNM)
The genus Pliobatrachus from the upper Pliocene of Czechoslovakia / Hodrová, Marcela -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 27, no. 1 (1982), p. 37-49, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
The genus Pygmaeocrinus Bouška, 1947 (Crinoidea, Inadunata) in the Devonian of the Barrandian Area (Czech Republic) / Petr, Václav, Prokop, Rudolf J. -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Vol. 53, no. 1-2 (1997), p. 1-10
Zdroj: ČGS (UNM)
GEO 2002 - Planet Erde : Vergangenheit, Entwicklung, Zukunft. 1.-5. Oktober 2002 in Würzburg : Programm und Kurzfassungen (Variant.)
GEO 2002 - Planet Erde: Vergangenheit, Entwicklung, Zukunft. 1.-5. Oktober 2002 in Würzburg. Programm und Kurzfassungen (Variant.)
Geo-bio-diversity of the Šumava Mts. - a conference
Geo-kinematics of Central and South-East Europe resulting from combination of various regional GPS velocity fields / Hefty, Ján, 1950- -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 4, no. 4 (148), p. 173-189
Zdroj: ČGS (UNM)
Geo-oriented mathematical modelling: multiphysics and multiscale / Blaheta, Radim -- In: Geo3M day: mechanics, materials and modelling -- s. 135
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Geoacoustic measurement on high artificial slopes / Bláha, P., Knejzlík, Jaromír -- In: Landslides. Proceedings of the 7th International Conference and Field Workshop on Landslides in Czech and Slovak Republics -- s. 137-142
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geoacoustic measurement on high artificial slopes / Bláha, Pavel, Knejzlík, Jaromír -- In: Landslides -- ISBN 90-5410-302-7 -- s. 137-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Geoacoustic method for slope deformation investigation
Geoaerosols - what do we know about them and their possible effect on speleotherapeutical treatment / Bosák, Pavel, Krčmář, B., Panoš, V. -- In: 11th International Symposium of Speleotherapy -- s. -
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Geoaerosols and their possible effect to human organism: Application in speleotherapy / Bosák, Pavel, Krčmář, B., Panoš, V. -- In: Proceedings 11th International Symposium of Speleotherapy -- s. 55-67
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Geoaerosols, their origin, transport and paradoxical behaviour: a challenge to organometallics / Holub, R. F., Hovorka, J., Krčmář, Břetislav, Smrz, P. K. -- In: Organics in major environmental issues -- ISBN 80-7075-343-9 -- s. 23-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Geoakustická metoda při průzkumu svahových deformací / Bláha, Pavel -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 3 - Geologie -- s. 3
Zdroj: ČGS (UNM)