Listování
od 

Geochemical study of selected minor elements in polymetallic nodules and crust from eastern part Clarion-Clipperton fracture zone, Pacific Ocean / Pařizek, A., Reif, Jaroslav, Rezek, Karel -- In: Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0930-0708 -- Vol. 146 (2001), p. 260-261
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemical study of the central zone of Zlatobanský volcanic complex / Blahut, Ľuboslav, Hric, Ivan, Plško, Eduard -- In: Symposium on geochemistry of endogenous and exogenous processes -- s. 196-214
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemical study of the proterozoic rocks in the Svojšín and Neveklov areas
Geochemical tools for the stratigraphic correlation of floodplain deposits of the Morava River in Strážnické Pomoraví, Czech Republic from the last millennium / Bajer, Aleš, Ettler, Vojtěch, Grygar, Tomáš, Koptíková, Leona, Koubová, Magdaléna, Lisá, Lenka, Máčka, Zdeněk, Mihaljevič, Martin, Novák, Jan, Nováková, Tereza, Smetana, Mirek, Světlík, Ivo, Wray, David -- In: Catena -- ISSN 0341-8162 -- Roč. 80, č. 2 (2010), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Geochemical types and petrogenesis of metravolcanic rocks of the Orlice-Kladsko Dome
Geochemical types of granites within the Nejdek Masif
Geochemical types of Ordovician iron ores in the Barrandian area
Geochemical Variability of the Kłodzko-Złoty Stok Massif: Possible Role of Multiple Mafic End-Members of Hybrid Granitoids / Holub, František V., Żaba, Jerzy -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 16 (2003), p. 158-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemical variations within the Upper Oligocene-Lower Miocene lava succession of Úhošť Hill (NE margin of Doupovské hory Mts., Czech Republic) / Holub, František, Rapprich, Vladislav -- In: Geological Quarterly -- ISSN 0023-5873 -- Roč. 52, č. 3 (2008), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Geochemical variations within the Upper Oligocene-Lower Miocene lava succession of Úhošť Hill (NE margin of Doupovské hory Mts., Czech Republic) / Holub, František, 1949-, Rapprich, Vladislav, 1979- -- In: Geological quarterly -- ISSN 0023-5873 -- Vol. 52, no. 3 (2008), p. 253-268
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemical variations within the Upper Oligocene?Lower Miocene lava succession of Úhošt? Hill (NE margin of Doupovské hory Mts., Czech Republic) / Holub, František, Rapprich, Vladislav -- In: Geological Quarterly -- ISSN 0023-5873 -- Roč. 52, č. 3 (2008), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Geochemical zonal sampling of water in deep boreholes
Geochemical zonation of volcanic rocks and deep structure of Ecuador and Southern Colombia / Hanuš, Václav, Vaněk, Jiří, Vaňková, Věra -- In: Journal of South American Earth Sciences -- Roč. 7, č. 1 (1994), s. 57-67
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Geochemical zoning of stratiform sulphide ore mineralization in the Smolník-Štós-Medzev area
Geochemically Anomalous Black Shales of the Western Bohemian Upper Proterozoic / Kovalová, Marie, Litochleb, Jiří -- In: Metallogeny and Anoxic Environments. Proceedings of the IVth Czech and Slovak Working Group of the International Geological Correlation Program, Project 254(24-25 September 1991), Černá v Pošumaví -- s. 8-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemically anomalous olivine-poor nephelinite of Říp Hill, Czech Republic / Árva-Sós, Erzsébet, Bendl, Jiří, Höhndorf, Axel, Jelínek, Emil, 1943-, Langrová, Anna, Pivec, Edvín, Řanda, Zdeněk, Ulrych, Jaromír -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 43, no. 4 (1998), p. 299-311
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemicaly anomalous olivine-poor nephelinite of Říp Hill, Czech Republic / Árva-Sós, E., Bendl, J., Hohndorf, A., Jelínek, E., Langrová, Anna, Pivec, Edvín, Řanda, Z., Ulrych, Jaromír -- In: Journal of the Czech Geological Society/Časopis České geologické společnosti -- Roč. 43, č. 4 (1998), s. 299-311
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Geochemická a geofyzikální anomálie v uhlovodíkovém poli Ždánice, jihovýchod České republiky
Geochemická a izotopická charakteristika vybraných karbonátů v mladých alkalických vulkanitech ze severních Čech
Geochemická a mineralogická zonalita polymetalického ložiska Zlatá Baňa / Divinec, Lubomír, Ďuďa, Rudolf, Košarková, Mária -- In: Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska -- s. 58-59
Zdroj: ČGS (UNM)