Listování
od 

Geochemická anomálie rudních prvků ve vodách Středočeského kraje / Zýka, Václav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 11 (1990), s. 331-335
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemická banka dát pre Západné Karpaty / Čulmanová, Zdenka, Glos, Juraj, Janáková, Katarína, Kružlíková, Milina, Martinovič, Milan, Medvěď, Ján, Timčák, Gejza -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 1-2 (1992), s. 131-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemická charakteristika chalkopyritu z bronzového depotu od Borotína (24-14 Boskovice, 24-21 Jevíčko) / Malý, Karel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 155-156
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemická charakteristika fosilních půd významných moravských lokalit / Adamová, Marie, Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 54-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemická charakteristika hornin svojšínského vulkanitového pruhu / Matějka, Dobroslav, 1956- -- In: Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda -- ISSN 0232-738X -- Č. 63 (1987), s. 1-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemická charakteristika lamprofyru z kulmu od Hluboček-Mariánského údolí (okres Olomouc) (25-11 Hlubočky) / Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 79-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemická charakteristika obalových sérií desenské klenby / René, Miloš -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 63-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemická charakteristika ortoruly z širšího okolí Velešína : (32-24 Trhové Sviny) / René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 120-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemická charakteristika ortoruly z širšího okolí Velešína / René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2004), s. 120-122
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Geochemická charakteristika pararul uranového ložiska Okrouhlá Radouň / René, Miloš -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9, - (2001), s. 252-257
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Geochemická charakteristika pararul uranového ložiska Okrouhlá Radouň / René, Miloš -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 252-257
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemická charakteristika pitných vod ČSR / Zýka, Václav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 10 (1987), s. 290-295
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemická charakteristika podzemních vod a krystalických hornin v oblasti Jezeří (Krušné hory) / Lang, Miloš, Minařík, Luděk -- In: Ústecké muzejní sešity -- č. 4 (1993), s. 71-98
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Geochemická charakteristika podzemních vod a krystalických hornin v oblasti Jezeří (Krušné hory) / Lang, Miloš, Minařík, Luděk -- In: Ústecké muzejní sešity -- Roč. 4 (1993), s. 71-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemická charakteristika řečištních sedimentů ve skupině Králického Sněžníku / Skalický, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 6 (1987), s. 179-182
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemická charakteristika spraší významných moravských lokalit (34-24 Ivančice, 34-12 Pohořelice, 34-23 Břeclav) / Adamová, Marie, Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 91-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemická charakteristika sulfidů ze severní části kutnohorského rudního revíru / Kvaček, Milan, 1930-1993 -- In: Sborník geologických věd. Technologie, geochemie -- ISSN 0036-5300 -- Roč. 24 (1989), s. 103-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemická charakteristika vulkanitů barrandienského svrchního proterozoika v úseku mezi Chudenicemi a Nepomukem / Pelc, Z., Waldhausrová, Jarmila -- In: Sborník geologických věd. Geologie=Journal of Geological Sciences. Geologie -- Roč. 46, - (1994), s. 5-21
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Geochemická charakteristika vulkanitů barrandienského svrchního proterozoika v úseku mezi Chudenicemi a Nepomukem / Pelc, Zdeněk, Waldhausrová, Jarmila -- In: Sborník geologických věd. Geologie -- ISSN 0581-9172 -- Roč. 46 (1994), s. 5-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemická databanka GEOLM3 / Čulmanová, Zdenka, Timčák, Gejza M. -- In: Zborník referátov 7. BVTK [Baníckej vedeckotechnickej konferencie]. III. Geológia -- s. 53-56
Zdroj: ČGS (UNM)