Listování
od 

Geochemická charakteristika spraší významných moravských lokalit (34-24 Ivančice, 34-12 Pohořelice, 34-23 Břeclav) / Adamová, Marie, Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 91-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemická charakteristika sulfidů ze severní části kutnohorského rudního revíru / Kvaček, Milan, 1930-1993 -- In: Sborník geologických věd. Technologie, geochemie -- ISSN 0036-5300 -- Roč. 24 (1989), s. 103-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemická charakteristika vulkanitů barrandienského svrchního proterozoika v úseku mezi Chudenicemi a Nepomukem / Pelc, Z., Waldhausrová, Jarmila -- In: Sborník geologických věd. Geologie=Journal of Geological Sciences. Geologie -- Roč. 46, - (1994), s. 5-21
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Geochemická charakteristika vulkanitů barrandienského svrchního proterozoika v úseku mezi Chudenicemi a Nepomukem / Pelc, Zdeněk, Waldhausrová, Jarmila -- In: Sborník geologických věd. Geologie -- ISSN 0581-9172 -- Roč. 46 (1994), s. 5-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemická databanka GEOLM3 / Čulmanová, Zdenka, Timčák, Gejza M. -- In: Zborník referátov 7. BVTK [Baníckej vedeckotechnickej konferencie]. III. Geológia -- s. 53-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemická diskriminace libereckého a jizerského granitu v západní části krkonošsko-jizerském kompozitního masivu / Fediuk, Ferry, Jarchovský, Tomáš, Klomínský, Josef, Schovánek, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Geochemická mapa východní části baltského štítu / Pokorný, Joel, 1929- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 2 (1983), s. 51-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemická pozice berylia v uhlí severočeské pánve / Dubanský, Alois, Jahoda, Karel, Němec, Jaroslav -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Roč. 82 (1990), s. 5-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemická prospekcce na území mezi Malou Morávkou, Dolní Moravicí a Novou Vsí / Pokorný, Joel, 1929- -- In: Sborník referátů z jednání KRB pro rozvoj rudního geofyzikálního průzkumu v Jeseníkách ve dnech 20.-21. dubna 1982 v Loučné nad Desnou -- s. 17-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemická prospekce Au zrudnění metodou řečištních sedimentů / Sobotka, Miroslav -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 133-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemická prospekce v ofiolitech oblasti Bassit (sz.Sýrie) / Al tair, Walid, Čížek, Pavel, Falc, Zdeněk, 1945-, Naif, Tallal -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 35-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemická prospekce v Syrské arabské republice / Ďuriš, Miloslav, Hak, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 12 (1990), s. 368-371
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemická prospekce ve vybraných oblastech Syrské arabské republiky / Ďuriš, Miloslav, Hak, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 50-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemická reaktivita hornin - významný faktor životního prostředí / Adamová, Marie -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 5 (1991), s. 139-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemická situace dvou typů modelových kalamitně kontaminovaných oblastí (rudní revír, hnědouhelný důl) / Lellák, Jan, Machovič, V., Šebestová, E. -- In: Přehled ekogeologických výzkumných prací v roce 1992 -- s. 32
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Geochemická zonálnosť stratiformnej sulfidickej mineralizácie v oblasti Smolník-Štós-Medzev / Bartalský, Ján, Radvanec, Martin -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 5 (1987), s. 443-455
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemické a ekologické mapování pražské aglomerace
Geochemické a fyzikální vlastnosti popelů vybraných složišť v ČSR / Liberský, Jaroslav -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 63-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemické a izotopické vlastnosti vod z krystalinických a sedimentárních struktur Českého masivu
Geochemické a mineralogické zhodnocení scheelitové mineralizace u Hostákova / Horáková, Milada, Páša, Jan -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Č. 14 (1985), s. 1-8
Zdroj: ČGS (UNM)