Listování
od 

Geochemické studium metabazitů ze střední části sobotínského amfibolitového masivu (silezikum) / Novotný, Pavel, 1954-, Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 121-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemické typy a petrogeneze metavulkanických hornin orlicko-kladské klenby / Sokol, Adolf, Sokolová, Miroslava -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 64, č. 6 (1989), s. 335-351
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemické typy barrandienských železných rud / Basl, Zdeněk, Dubanský, Alois, 1929-, Weber, Bohumil -- In: Sborník geologických věd. Technologie-geochemie -- ISSN 0036-5300 -- Č. 23 (1988), s. 97-169
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemické typy žul Blatenského masívku v Krušných horách / Breiter, Karel, 1956-, Haková, Miroslava, Sokol, Adolf -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 62, č. 6 (1987), s. 333-349
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemické typy žul v Nejdeckém masívu / Breiter, Karel, 1956- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce ložisková geologie -- s. 295-307
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemické vysvetlivky ku geologickým mapám; návrh metodiky vypracovania / Hovorka, Dušan, Méres, Štefan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 3-4 (1992), s. 325-328
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemické zhodnocení horninových komplexů v nově odkryté části středočeského plutonu (22-21 Příbram) / Breiter, Karel, 1956-, Domečka, Karel, Sokol, Adolf -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 143-146
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemické zhodnocení sedimentů pouzdřanské jednotky / Adamová, Marie, 1943- -- In: Sborník geologických věd. Geologie -- ISSN 0581-9172 -- Č. 43 (1988), s. 193-242
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemické zhodnocení sedimentů slezské jednotky / Adamová, Marie, 1943- -- In: Sborník geologických věd. Geologie -- ISSN 0581-9172 -- Č. 41 (1986), s. 167-245, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemické zhodnocení sprašových sedimentů na území Moravy / Lisá, Lenka -- In: 9. Kvartér 2003, 9. 12. 2003 -- s. 9-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemické zhodnocení vrtu Slušovice-1 / Kotásek, Vojtěch, Müller, Pavel, Polesňák, Pavol -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 3 (1989), s. 417-438
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemické zhodnocení výsledků třídění hornin těšínitové asociace / Matýsek, Dalibor, 1960- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 35, č. 1 (1989), s. 301-324
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemické zhodnotenie štruktúrneho vrtu BT-7 pri Pukanci a jeho metalogenetický význam / Brlay, Aurel, Gargulák, Milan, Marsina, Karol -- In: Západné Karpaty. Séria mineralógia, petrografia, geochémia, metalogenéza -- ISSN 0139-8946 -- Č. 11 (1988), s. 183-209
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace / Ďuriš, Miloslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 21
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace / Ďuriš, Miloslav -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 18-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace / Ďuriš, Miloslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 53-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace / Ďuriš, Miloslav -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 17-18, 19, 21, 23
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemicko-metalogenetická charakteristika zlata so zreteľom na niektoré lokality Západných Karpát / Jarkovský, Ján -- In: Zlato v Západných Karpatoch - jeho geochémia, mineralógia, metalogenéza, ložiská -- s. 29-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemický a mineralogický výzkum kontaminačního mraku v Hněvicích / Datel, Josef, Topinková, Barbora, Vencelides, Zbyněk (2004) -- In: Hydrogeochémia 04 - teorie a praxe v hydrogeologikcých aplikacích -- ISBN 80-248-0584-7
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Geochemický a mineralogický výzkum zlatohorských rud / Marek, Vladimír -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 65-66
Zdroj: ČGS (UNM)