Listování
od 

Geochemický atlas Rakouska / Mrňa, František -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 1 (1990), s. 27-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemický model přírodního mokřadního systému / Zeman, Josef (2008) -- In: Geochemie a remediace důlních vod -- ISBN 978-80-254-2921-1
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: MU, PřF
Geochemický program k projektu hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů / Primas, Michal -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 38, č. 1-2 (1993), s. 118-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemický seminář -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1981, č. 2 (1982), s. 203-213
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemický seminář (Variant.)
Geochemický vývoj podzemních vod v průběhu těžby, po zatopení ložiska a při návratu k původním podmínkám / Černík, Miroslav, Kopřiva, Antonín, Stejskal, Martin, Zeman, Josef -- In: Těžba a její dopady na životní prostředí -- ISBN 80-86832-18-X -- 8
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Geochemický vývoj vod po uzavření a zatopení dolů. / Zeman, Josef -- In: Geochémia 2002 -- ISBN 80-88974-42-9 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Geochemický výzkum proterozoických hornin na Svojšínsku a Neveklovsku / Matějka, Dobroslav, 1956- -- In: Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VI -- s. 62-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemický výzkum rudního materiálu ze Zlatých hor-Kosova / Hoffman, Vladimír, Trdlička, Zdeněk, 1928- -- In: Sborník geologických věd. Technologie-geochemie -- ISSN 0036-5300 -- Č. 23 (1988), s. 171-199
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemický výzkum řečišťních sedimentů Broumovského výběžku / Barnet, Ivan, 1955-, Skalický, Josef -- In: Výzkumné práce Ústředního ústavu geologického -- Roč. 36 (1987), s. 23-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemický výzkum řečištních sedimentů v oblasti Jeseníků / Skalický, Josef -- In: Sborník referátů z jednání KRB pro rozvoj rudního geofyzikálního průzkumu v Jeseníkách ve dnech 20.-21. dubna 1982 v Loučné nad Desnou -- s. 75-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemický výzkum skupiny granitoidů typu Eisgarn v j.části centrálního masívu moldanubického plutonu / Jalovec, Jakub, Klečka, Milan, Matějka, Dobroslav, Vaňková, Věra -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 109-111
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemický výzkum subfosilní polygenetické pseudočernozemě a navátých písků při soutoku Dyje s Moravou ("Barvínkův hrúd") (34-23 Břeclav) / Adamová, Marie, Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 117-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemický výzkum ševětínského granodioritu (22-44 Hluboká n. Vltavou) / Matějka, Dobroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 115-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemický výzkum tuhých produktů spalování na různých typech tepelných elektráren : přehled současných poznatků / Jiránek, Jaroslav -- In: 3. seminář - Výsledky spolupráce státní geologické služby Ministerstva životního prostředí ČR a vysokých škol v roce 1993 : sborník přednášek -- s. 14-16, 1 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemie a mineralogie hydrotermálních žil historických rudních revírů v Nízkém Jeseníku / Kučera, Jan, Slobodník, Marek, 1957- -- In: Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat, 29.-31.5.2002 Olomouc a Petrov nad Desnou -- ISBN 80-244-0454-0 -- s. 53-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemie a mineralogie platinoidů v chromitových rudách z ložiska Centralnoje I, Polární Ural, Rusko / Gurskaja, Ludmila, Knésl, Ilja, Kolbancev, Leonid, Pašava, Jan, Vavřín, Ivan, Vymazalová, Anna -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Geochemie a mineralogie spilitů pruhu Slatina - Pavlíkov v CHKO Křivoklátsko / Adamová, Marie, Stárková, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Geochemie a petrogeneze klatovského a kozlovického granodioritu - jz část středočeského plutonického komplexu (21-24 Klatovy) / Holub, František, Janoušek, Vojtěch, 1968-, Pudilová, Marta, Šmíd, Jakub, Žák, Karel, 1957- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 79-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemie a petrografie amfibolitů v okolí Jemnice a Police : 33-21 Slavonice / René, Miloš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14 (2007), s. 81-84
Zdroj: ČGS (UNM)