Listování
od 

Geochemie, petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území ke granodioritu typu Freistadt (32-24 Kaplice, 32-42 Rožmberk nad Vltavou) / Heřmánek, Radek, Klečka, Milan, Matějka, Dobroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 80-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemie, petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území typu Weinsberg (32-24 Kaplice, 32-42 Rožmberk nad Vltavou) / Čekal, František, Heřmánek, Radek, Klečka, Milan, Matějka, Dobroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 28-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemie polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) a jejich obsah v půdách městských aglomerací / Strnad, Mojmír -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 38, č. 1-2 (1993), s. 115-117
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemie popílků vznikajících při společném spalování biomasy a uhlí / Matýsek, Dalibor, 1960-, Raclavská, Helena, 1959- -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II -- ISBN 80-248-0492-1 -- s. 477-484
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemie povrchových vod na Broumovsku (04-32 Broumov) / Skalický, Josef -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 74-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemie povrchových vod na území listu Čáslav / Skalický, Josef -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 161-162
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemie povrchových vod na území listu Martínkovice (04-34 Martínkovice) / Skalický, Josef -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 138
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemie povrchových vod na území listu Meziměstí (04-31 Meziměstí) / Skalický, Josef -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 73-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemie povrchových vod na území listu Nové Město n. Metují (14-11 Nové Město n. Metují) / Skalický, Josef -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 137-138
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemie povrchových vod na Žambersku (14-14 Žamberk) / Skalický, Josef -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 76-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemie povrchových vod v oblasti Nového Jičína (25-21 Nový Jičín) / Skalický, Josef -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 75-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemie pro životní prostředí / Pačes, Tomáš, 1937- -- In: Poznatky čs. účastníků 28. mezinárodního geologického kongresu (MGK) -- s. 103-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemie proterozoických a paleozoických mramorů Českého masívu / Mrázek, Pavel, 1936- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 32, č. 1 (1987), s. 27-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemie průvodních prvků sulfidů / Rezek, Karel -- In: 3. cyklický mineralogický seminář -- s. 15-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemie průvodních prvků sulfidů / Rezek, Karel -- In: Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách -- s. 15-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemie prvků vzácných zemin a tranzitních prvků ofiolitů Kuby
Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu / Boháček, Zbyněk, Bůzek, František, Franců, Juraj, 1957-, Krejčí, Oldřich, 1958-, Michalíček, Miroslav, Müller, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 27-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu / Boháček, Zbyněk, Bůzek, František, Franců, Juraj, 1957-, Krejčí, Oldřich, 1958-, Michalíček, Miroslav, Müller, Pavel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 20-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemie řečištních sedimentů v oblasti mezi Lásenicí a Rapšachem (Jindřichohradecko) (23-33 Veselí nad Lužnicí, 33-11 Třeboň, 23-34 Jindřichův Hradec, 33-12 Nová Bystřice) / Gardaagiin, Ojuntuja, Jelínek, Emil, 1943-, Klečka, Milan, Matějka, Dobroslav, Saroor, Abdul Hakim Mohamed -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 69-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemie řečišťních sedimentů v oblasti Nízkého Jeseníku / Barnet, Ivan, 1955- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 5 (1982), s. 133-136
Zdroj: ČGS (UNM)