Listování
od 

Geodynamické jevy v okolí Turnova : (mapový list měřítka 1:25000: 03-324 Turnov, 03-342 Rovensko pod Troskami) / Baldík, Vít, Novotný, Roman -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 4 (2009), s. 76-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Geodynamické jevy v okolí Turnova / Baldík, Vít, Novotný, Roman -- In: Sborník Muzea Českého ráje = Acta Musei Turnoviensis -- ISBN 978-80-254-3025-5 -- 6
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Geodynamické projevy atmosféry na slapových frekvencích / Zeman, Antonín -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 56-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Geodynamické sledování současných pohybů v Krnonoších a jeho předhůří
Geodynamický model Českého masívu / Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Abstrakta, 7. regionální konference "Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice" -- s. -
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Geodynamický model styku Českého masivu a Západních Karpat (úkol VaV/603/1/97) / Franců, Juraj, 1957-, Krejčí, Oldřich, 1958-, Müller, Pavel -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 24-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Geodynamický model styku Českého masívu a Západních Karpat (úkol VaV/630/1/97) / Franců, Juraj, 1957-, Krejčí, Oldřich, 1958-, Müller, Pavel -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 34-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Geodynamický model styku Českého masivu a Západních Karpat (úkol VaV/630/1/97) / Franců, Juraj, 1957-, Krejčí, Oldřich, 1958-, Müller, Pavel, 1951- -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 23-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Geodynamický vývoj břehů na vodních nádržích
Geodynamický výzkum kvartérní aktivity v zóně okrajového sudetského zlomu / Hók, J., Stemberk, Josef, Štěpančíková, Petra -- In: Sborník abstrakt 13. Kvartér 2007 -- S. 29-30
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Geodynamics and deformations of the Sudetic geological structural blocks / Jechumtálová, Zuzana, Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Proceedings of the 11th International Symposium on Deformation Measurements, Santorini (Thera), Greece, 25-28 May 2003 -- s. 91-97
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Geodynamics and generation of hydrocarbons in the region of the Vienna basin, Austria / Ladwein, W., Schmidt, F., Seifert, P., Wessely, Godfrid -- In: Special publications of the European association of petroleum geoscientists. Oxford -- Vol. 1 (1991), s. 289-305
Zdroj: ČGS (UNM)
Geodynamics and ore deposit evolution of the Alpine-Carpathian-Balkan-Dinaride orogenic system (Variant.)
Geodynamics in study and protection of archaeological monuments: Castle of Giants, Czech Republic, and Machu Picchu, Peru / Astete, F. V., Holger, M. E., Slabina, Miloslav, Vilímek, Vít, Zvelebil, Jiří -- In: 32nd International Geological Congress, Florence, Italy, August 20-28, 2004 : abstracts -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
Geodynamics Investigation of the Czech Part of the Sudeten Mts / Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wroclawiu -- č. 255 (1994), s. 161-172
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Geodynamics of Central Europe based on observations of the GPS EUREF stations / Schenk, Vladimír -- In: Geophysical Research Abstracts -- ISBN 1029-7006 -- Roč. 4, - (2002), s. -
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
The geodynamics of landforms hazard processes / Kalvoda, Jan -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geographica -- ISSN 0300-5402 -- Vol. 31, no. 2 (1996), p. 7-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Geodynamics of lithosphere and Earth's mantle: seismic anisotropy as a record of the past and present dynamic / Babuška, V., Liebermann, R. C., Plomerová, Jaroslava -- In: Pure and Applied Geophysics -- Roč. 151, 2/4 (1998), s. 213-219
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Geodynamics of ridges and development of carbonate platforms within the Outer Carpathian realm im Poland / Golonka, Jan, Krobicki, Michał, Matyszkiewicz, Jacek, Olszewska, Barbara, Ślączka, Andrzej, Słomka, Tadeusz -- In: Slovak geological magazine -- ISSN 1335-096X -- Vol. 11, no. 1 (2005), p. 5-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Geodynamics of the Bohemian Massif and deformations for the Sudetic structural units / Jechumtálová, Zuzana, Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: 11th International Symposium on Deformation Measurements, Santorini (Thera), Greece, 25-28 May 2003, Abstract Volume -- s. 88
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ