Listování
od 

Geofond ČR / Čápová, Dana, Slavíková, Elena -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 2, č. 3 (1999), s. 35
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofond of the CR - an information center of the state geological survey
Geofond of the Czech Republic
Geofyikálny výskum Povážského Inovca a jeho aplikácia na geologickú stavbu / Bartková, Jela, Janotka, Viktor, Kurkin, Michal, Lanc, Jozef, Putiš, Marián -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 76-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzičeskije issledovanija gidrogeologičeskich struktur v Chebskom bassejne
Geofyzika / Mašín, Jan -- In: Sedmdesát let geologické služby v Československu -- ISBN 80-075-009-X -- s. 63-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzika n. p. vedoucím pracovištěm vědeckotechnického rozvoje / Suk, Miloš, 1934- -- In: Geofyzikální zpravodaj -- Č. 3 (1987), s. 10-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzika při vyhledávání a ochraně minerálních vod v ČSR / Škuthan, Bohumír, Trojan, Čeněk -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 7 (1989), s. 193-196
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikálna anomália VP v oblasti Bielej Vody severne od Jasenia / Molák, Bohumil, Vybíral, Vladimír -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 181-184
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikálna charakteristika výskytu rudnej mineralizácie vo východnej časti Spišsko-Gemerského rudohoria / Kucharski, Robert -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 2 (1986), s. 155-179
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikálna detekcia a interpretácia strižných zón Spišsko-gemerského rudohoria / Kucharič, Ľudovít, Mikuška, Ján, Steiner, Andrej -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 2 (1990), s. 123-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikálna interpretácia štruktúr východného Slovenska / Filo, Miroslav, Pospíšil, Lubomil, Tkáč, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 14, č. 5 (1982), s. 145-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikálne indikácie žilného typu zrudnenia v severovýchodnej časti Spišsko-gemerského rudohoria / Grecula, Pavol, Hojnoš, Marián, Kucharič, Ľudovít -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 3 (1991), s. 237-244
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikálne poznatky z oblasti západných Karpát - západná časť / Janoštík, Milan, Leško, Bartolomej, 1918-2000, Šútor, Augustín -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 3 (1984), s. 256
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikálne prejavy rôznych hĺbkových úrovní litosféry v strednej časti západných Karpát / Šefara, Ján -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa -- s. 75-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikálně zjištěný výskyt neovulkanitů u Dobré Vody (tepelské krystalinikum) / Mrlina, Jan, Peška, Pavel, Pospíšil, Milan -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 64, č. 6 (1989), s. 353-362
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální a atmogeochemické metody při kontrole staré LNAPL kontaminační zátěže průlinových kolektorů / Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk, Kněz, Jaroslav, Mareš, Stanislav, Zima, Ladislav (2001) -- In: Hydrogeologie - multidisciplinární pojetí oboru -- ISBN 80-7078-855-0
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Geofyzikální a geologické rajonování / Suk, Miloš, 1934- -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 183-184
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální a geomechanická charakteristika horského masivu / Fialová, Věra, Konečný, Petr, Kožušníková, Alena, Martinec, Petr, Müller, Karel, Ptáček, J. -- In: Geologie české části hornoslezské pánve. Odkrytá geologická mapa paleozoika české části hornoslezské pánve 1:100 000 -- ISBN 80-7212-011-5 -- s. 205-221
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geofyzikální a seizmologická měření na lokalitě historického Dolu Jeroným v Čisté / Hoffrichterová, L., Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 5, č. 2 (2005), s. 31-37
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG