Listování
od 

Geofyzikální charakteristika beskydské oblasti z regionálních geofyzikálních map / Čápová, D., Doležalová, Hana, Kaláb, Zdeněk -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 3, č. 2 (2003), s. 43-49
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geofyzikální charakteristika granitoidních plutonů v Českém masívu
Geofyzikální charakteristika širšího okolí Dolu Jeroným / Kaláb, Zdeněk, Müller, Karel -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 7, č. 2 (2007), s. 213-223
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geofyzikální indikace cirkulárních struktur Českého masívu / Šalanský, Karel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 10 (1989), s. 301-304
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální indikace neznámého neovulkanického centra u Mariánských Lázní / Šalanský, Karel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 (2009), s. 283-286
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální indikace neznámých vulkanických center na Mělnicku : 12-22 Mělník, 13-11 Benátky nad Jizerou / Šalanský, Karel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 (2008), s. 241-244
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální indikace pohřbených variských intruzí a jejich význam pro rojovou seismicitu v západních Čechách / Novotný, Miroslav -- In: Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda -- ISSN 0232-738X -- Roč. 116, č. 1 (2012), s. 12-16
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické propasti (Hranický kras) : 25-14 Valašské Meziříčí / Duras, Roman, Geršl, Milan, Havlín, Aleš, Kalenda, Pavel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14 (2007), s. 92-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické Propasti (Hranický kras) / Duras, Roman, Geršl, Milan, Havlín, Aleš, Kalenda, Pavel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14, č. listopad (2007), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické propasti (Hranický kras) / Duras, R., Geršl, M., Havlín, A., Kalenda, Pavel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14, - (2007), s. 92-94
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln v okolí Hranické propasti - první výsledky / Duras, Roman, Geršl, Milan, Havlín, Aleš, Kalenda, Pavel -- In: Speleofórum 2007 -- ISBN 1211-8397 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln v okolí Hranické propasti - první výsledky / Duras, R., Geršl, M., Havlín, A., Kalenda, Pavel -- In: Speleofórum -- ISSN 1211-8397 -- Roč. 26, - (2007), s. 82-83
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Geofyzikální měření k zjištění velikosti prostoru zastiženého starou důlní těžbou v oblasti Čelina-Psí hory / Bílý, Miroslav, Höschl, Viktor, Hrnko, Tivor, Roudný, Radim -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 6 (1986), s. 165-167
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální měření na Labské louce - příspěvek k poznání palsoidních útvarů / Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk, Kněz, Jaroslav, Vilhelm, Jan, Zima, Ladislav -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 36 (1999), s. 5-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální měření na Labské louce - příspěvek k poznání palsoidních útvarů / Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk, Kněz, Jaroslav, Vilhelm, Jan, Zima, Ladislav (2000) -- In: Opera concortica, Vol. 36 -- ISBN 80-86418-06-5
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Geofyzikální měření na lokalitě "Sutny" u Těšetic-Kyjovic / Dresler, Petr, Milo, Peter, Šešulka, Vojtěch -- In: Ve službách archeologie 1/2008 -- ISSN 1802-5463 -- Roč. 2008, č. 1 (2008), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Geofyzikální měření na mělkých vodních tocích / Kohout, Petr -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 3 (1991), s. 74-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální měření na vodním díle Křivoklát / Blecha, Vratislav, Skopec, Jiří, Smolař, Zdeněk -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 11 (1983), s. 309-312
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální měření pro sanaci opěrné zdi (bývalá sladovna, Písek) / Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk, Vilhelm, Jan (2001) -- In: Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost -- ISBN 80-86407-00-4
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Geofyzikální měření radioaktivity hornin a jaderného spadu na Broumovsku (04-31 Meziměstí, 04-32 Broumov, 04-33 Náchod, 04-34 Martínkovice) / Dědáček, Karel, 1946-, Matolín, Milan, Zabadal, Stanislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 189-191
Zdroj: ČGS (UNM)