Listování
od 

Geofyzikální měření na lokalitě "Sutny" u Těšetic-Kyjovic / Dresler, Petr, Milo, Peter, Šešulka, Vojtěch -- In: Ve službách archeologie 1/2008 -- ISSN 1802-5463 -- Roč. 2008, č. 1 (2008), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Geofyzikální měření na mělkých vodních tocích / Kohout, Petr -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 3 (1991), s. 74-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální měření na vodním díle Křivoklát / Blecha, Vratislav, Skopec, Jiří, Smolař, Zdeněk -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 11 (1983), s. 309-312
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální měření pro sanaci opěrné zdi (bývalá sladovna, Písek) / Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk, Vilhelm, Jan (2001) -- In: Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost -- ISBN 80-86407-00-4
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Geofyzikální měření radioaktivity hornin a jaderného spadu na Broumovsku (04-31 Meziměstí, 04-32 Broumov, 04-33 Náchod, 04-34 Martínkovice) / Dědáček, Karel, 1946-, Matolín, Milan, Zabadal, Stanislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 189-191
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální měření v bedřichovském tunelu / Bárta, Jaroslav -- In: Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách : etapa 2004-2005 (multidisciplinární výzkum) -- s. 110-116, 153-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální měření v hydrogeologických vrtech pánve Cuenca Sur de la Habana, Kuba
Geofyzikální měření v inženýrsko-geologických vrtech na lokalitě San Blas
Geofyzikální měření v prostoru propadu na lokalitě Železný Brod - Popluží / Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk, Valenta, Jan -- In: Speleofórum -- ISSN 1211-8397 -- Roč. 22, č. 22 (2003), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Geofyzikální měření ve vrtech pro určení zón s mineralizací bauxitu
Geofyzikální měření zvýšeného obsahu uranu na opuštěných těžených lokalitách uranových rud na vybraných území Krkonošského národního parku / Mrázová, Štěpánka, Skácelová, Zuzana -- In: Opera Corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 47, č. Suppl. 1 (2010), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Geofyzikální metody pro vyhledávání zpevněných poloh a nezavalených dutin v uhelné sloji / Uhlík, Jaroslav -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. zvláštní číslo (1986), s. 168-198
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální metody při řešení problematiky oblastí s dlouhodobou těžbou nerostných surovin / Hofrichterová, Libuše, 1945- -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II -- ISBN 80-248-0492-1 -- s. 393-397
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální metody umožňující sledovat změny vlhkosti ve vadózní zóně písčitých sedimentů / Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk, Kněz, Jaroslav, Mareš, Stanislav, Zima, Ladislav -- In: Transactions of the Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 4, č. 2 (2004), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Geofyzikální model litosféry / Bucha, Václav, 1928- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 27, č. 12 (1985), s. 346-348
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální modely svahových deformací / Bláha, P., Müller, Karel -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 4, č. 2 (2004), s. 39-47
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geofyzikální možnosti studia nivy / Skopec, Jiří -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu II -- s. 9-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální náklonoměrná měření na úpatí Krušných hor / Jeřábek, Jan, Skalský, Lumír -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 3 (1988), s. 49-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální obraz řečkovicko-kuřimské deprese / Sedlák, Jiří, Šrámek, Josef -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Roč. 16 (1995), s. 9-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální poměry / Šalanský, Karel -- In: Neživá příroda Prahy a jejího okolí -- ISBN 80-200-0835-7 -- s. 149-151
Zdroj: ČGS (UNM)