Listování
od 

Geofyzikální metody umožňující sledovat změny vlhkosti ve vadózní zóně písčitých sedimentů / Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk, Kněz, Jaroslav, Mareš, Stanislav, Zima, Ladislav -- In: Transactions of the Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 4, č. 2 (2004), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Geofyzikální model litosféry / Bucha, Václav, 1928- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 27, č. 12 (1985), s. 346-348
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální modely svahových deformací / Bláha, P., Müller, Karel -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 4, č. 2 (2004), s. 39-47
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geofyzikální možnosti studia nivy / Skopec, Jiří -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu II -- s. 9-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální náklonoměrná měření na úpatí Krušných hor / Jeřábek, Jan, Skalský, Lumír -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 3 (1988), s. 49-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální obraz řečkovicko-kuřimské deprese / Sedlák, Jiří, Šrámek, Josef -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Roč. 16 (1995), s. 9-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální poměry / Šalanský, Karel -- In: Neživá příroda Prahy a jejího okolí -- ISBN 80-200-0835-7 -- s. 149-151
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální práce GFB v Sýrii / Buday, Tibor, 1913-, Malík, Luděk -- In: Geofyzikální zpravodaj -- Č. 3 (1987), s. 11-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální profil přes zlomový systém Bogd v oblasti Čandmanské ruptury
Geofyzikální projevy některých hlubinných zlomů a blokové tektoniky při jihozápadní periférii tepelsko-barrandienského bloku / Doležal, Jindřich -- In: Studia geographica -- ISSN 0587-1247 -- Č. 87 (1984), s. 137-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální průzkum hydrogeologických struktur v chebské pánvi
Geofyzikální průzkum k lokalizaci hrobky v katedrále sv. Víta v Praze / Křivánek, Roman, Majer, A., Mrlina, Jan -- In: Castrum Pragense -- S. 105-123
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Geofyzikální průzkum Karlova mostu / Votoček, Robert -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 6, č. 3 (2003), s. 7-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální průzkum mafické intruze v okolí Abertam v Krušných horách (11-21 Karlovy Vary) / Blecha, Vratislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 190-193
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální průzkum mafické intruze v okolí Abertam v Krušných horách. / Blecha, Vratislav (2003) -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISBN 80-7075-610-1
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Geofyzikální průzkum na lokalitě Čeřeniště / Hofrichterová, Libuše, Müllerová, Jarmila, Suchý, Jan -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 46, č. 3 (2000), s. 73-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální průzkum na uhlovodíky v centrálněkarpatském paleogénu a flyšovém pásmu východního Slovenska
Geofyzikální průzkum následků staré důlní těžby v Lukavici u Chrudimi / Blecha, Vratislav, Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk, Rambousek, Petr, Vilhelm, Jan -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISBN 80-248-0396-8 -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Geofyzikální průzkum pozůstatků staré důlní těžby v Lukavici u Chrudimi / Blecha, Vratislav, Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk, Rambousek, Petr, Vilhelm, Jan -- In: Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 7, č. 2 (2007), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Geofyzikální průzkum středověkého tvrziště u zaniklé vesnice Mastnice / Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk, Valenta, Jan, Zima, Ladislav (2000) -- In: Castellologica bohemica, Vol. 7 -- ISBN 80-86124-29-0
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF