Listování
od 

Geofyzikální průzkum k lokalizaci hrobky v katedrále sv. Víta v Praze / Křivánek, Roman, Majer, A., Mrlina, Jan -- In: Castrum Pragense -- S. 105-123
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Geofyzikální průzkum Karlova mostu / Votoček, Robert -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 6, č. 3 (2003), s. 7-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální průzkum mafické intruze v okolí Abertam v Krušných horách (11-21 Karlovy Vary) / Blecha, Vratislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 190-193
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální průzkum mafické intruze v okolí Abertam v Krušných horách. / Blecha, Vratislav (2003) -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISBN 80-7075-610-1
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Geofyzikální průzkum na lokalitě Čeřeniště / Hofrichterová, Libuše, Müllerová, Jarmila, Suchý, Jan -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 46, č. 3 (2000), s. 73-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální průzkum na uhlovodíky v centrálněkarpatském paleogénu a flyšovém pásmu východního Slovenska
Geofyzikální průzkum následků staré důlní těžby v Lukavici u Chrudimi / Blecha, Vratislav, Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk, Rambousek, Petr, Vilhelm, Jan -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISBN 80-248-0396-8 -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Geofyzikální průzkum pozůstatků staré důlní těžby v Lukavici u Chrudimi / Blecha, Vratislav, Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk, Rambousek, Petr, Vilhelm, Jan -- In: Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 7, č. 2 (2007), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Geofyzikální průzkum středověkého tvrziště u zaniklé vesnice Mastnice / Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk, Valenta, Jan, Zima, Ladislav (2000) -- In: Castellologica bohemica, Vol. 7 -- ISBN 80-86124-29-0
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Geofyzikální průzkum zaniklé kanonie premonstrátek v Louňovicích pod Blaníkem. Předběžné výsledky v roce 2008. / Brych, Vladimír, Dragoun, Zvonimír, Křivánek, Roman (2009) -- In: Vladislav II.: druhý král z Přemyslova rodu. K 850. výročí jeho korunovace. -- ISBN 978-80-7106-512-8
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: NM
Geofyzikální syntéza v ČSSR na základě explozívní seizmologie a její další rozvoj / Zátopek, Alois -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa -- s. 23-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální syntézy v ČSSR / Zátopek, Alois -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 33, č. 5 (1983), s. 485-495
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální ústav AV ČR -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 88, č. 10 (2009), s. 676-677
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální v zkum východní části melechovského masívu / Karous, Miloš, Pichl, Richard, Procházka, Josef -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 53-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální vlastnosti čistecké kruhové struktury
Geofyzikální výzkum tvaru vulkanických těles v oblasti mezi Jičínem a Turnovem (Český ráj) / Rapprich, Vladislav, Skácelová, Zuzana, Valenta, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 44, č. podzim (2011), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Geofyzikální výzkum v geologickém mapování, Krkonošský národní park
Geofyzikální výzkum v lokalitě Obora (SZ od Brna) a jeho aplikace na poznatky vývoje řeky Svratky mezi Veverskou Bítýškou a Brnem
Geofyzikální výzkum v lokalitě Obora (SZ od Brna) a jeho aplikace na poznatky vývoje řeky Svratky mezi Veverskou Bítýškou a Brnem / Hubatka, František, Kirchner, Karel, Nehyba, Slavomír, Peterková, Lucie -- In: Geomorphologia Slovaca et Bohemica -- Roč. 38, č. 2 (1989), s. 135-147
Zdroj: ČGS (UNM)