Listování
od 

Geofyzikální průzkum pozůstatků staré důlní těžby v Lukavici u Chrudimi / Blecha, Vratislav, Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk, Rambousek, Petr, Vilhelm, Jan -- In: Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 7, č. 2 (2007), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Geofyzikální průzkum středověkého tvrziště u zaniklé vesnice Mastnice / Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk, Valenta, Jan, Zima, Ladislav (2000) -- In: Castellologica bohemica, Vol. 7 -- ISBN 80-86124-29-0
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Geofyzikální průzkum zaniklé kanonie premonstrátek v Louňovicích pod Blaníkem. Předběžné výsledky v roce 2008. / Brych, Vladimír, Dragoun, Zvonimír, Křivánek, Roman (2009) -- In: Vladislav II.: druhý král z Přemyslova rodu. K 850. výročí jeho korunovace. -- ISBN 978-80-7106-512-8
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: NM
Geofyzikální syntéza v ČSSR na základě explozívní seizmologie a její další rozvoj / Zátopek, Alois -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa -- s. 23-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální syntézy v ČSSR / Zátopek, Alois -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 33, č. 5 (1983), s. 485-495
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální ústav AV ČR -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 88, č. 10 (2009), s. 676-677
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální v zkum východní části melechovského masívu / Karous, Miloš, Pichl, Richard, Procházka, Josef -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 53-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikální vlastnosti čistecké kruhové struktury
Geofyzikální výzkum tvaru vulkanických těles v oblasti mezi Jičínem a Turnovem (Český ráj) / Rapprich, Vladislav, Skácelová, Zuzana, Valenta, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 44, č. podzim (2011), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Geofyzikální výzkum v geologickém mapování, Krkonošský národní park
Geofyzikální výzkum v lokalitě Obora (SZ od Brna) a jeho aplikace na poznatky vývoje řeky Svratky mezi Veverskou Bítýškou a Brnem
Geofyzikální výzkum v lokalitě Obora (SZ od Brna) a jeho aplikace na poznatky vývoje řeky Svratky mezi Veverskou Bítýškou a Brnem / Hubatka, František, Kirchner, Karel, Nehyba, Slavomír, Peterková, Lucie -- In: Geomorphologia Slovaca et Bohemica -- Roč. 38, č. 2 (1989), s. 135-147
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikálno-geologická charakteristika hornín východnej časti Spišsko-gemerského Rudohoria / Bachnacki, Stanisław, Grodnicki, Jerzy -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 5 (1986), s. 403-420
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikálny seminár / Obernauer, Dušan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 7 (1989), s. 220-221
Zdroj: ČGS (UNM)
Geofyzikálny seminár / Obernauer, Dušan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 3 (1989), s. 242, 281
Zdroj: ČGS (UNM)
Geogenic and atmogenic sulfur in forested catchments: The isotope mass balance approach / Fottová, Daniela, Novák, Martin -- In: Water-Rock Interaction -- ISBN 90 2651 824 2 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Die "geognostische" Gliederung der Karpaten und Alpen durch BORN und FERBER (1770/71) als Grundlage der "Klassifikation der Gebirgsarten" von C.M. HAIDINGER (1785) / Flügel, Helmut W. -- In: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0016-7800 -- Jg. 145, Nr. 1 (2005)
Zdroj: ČGS (UNM)
Geografická analýza polomů na Šumavě po orkánu Kyrill / Klimánek, M., Kolejka, Jaromír, Mikita, T. -- In: Spisy Zeměpisného sdružení -- Roč. 7, č. 1 (2008), s. 1-4
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geografická analýza vybraných populačních a sídelních charakteristik Krkonoš (1850-2001) / Klapka, Pavel, Martinát, Stanislav -- In: Opera Corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 42, č. 42 (2005), s. 139-152
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG