Listování
od 

Geographic information systems and decision support system for groundwater management / Michek, Robert, Šíma, Jiří -- In: Schriftenreihe der Deutschen Geologischen Gesellschaft -- ISSN 0936-7063 -- Vol. 28 (2003), p. 82-89
Zdroj: ČGS (UNM)
A geographic position of the Moravian karst
Geographical Information System Technology and Seismotectonic Analysis of the Bohemian Massif / Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Proceedings and Activity Report 1992-1994, 24 General Assembly of the European Seismological Commission -- s. 375-376
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Geographical Information System Technology and Seismotectonic Analysis of the Bohemian Massif / Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Abstracts of 24th General Assembly of the European Seismological Commission -- s. 25
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Geographical organization of the soil cover
Geography and Urban Environment / Vaishar, Antonín -- In: Proceedings -- s. 50-50
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geography of small Moravian towns: Case study Bučovice / Hlavinková, Pavlína, Hofírková, Sylvie, Hrádek, Mojmír, Kallabová, Eva, Kirchner, Karel, Klímová, Alžběta, Lacina, Jan, Ondráček, Stanislav, Quitt, Evžen, Škrabalová, Jitka, Trávníček, Bohumír, Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 9, č. 1 (2001), s. 43-62
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geography of Small Towns / Vaishar, Antonín -- In: Urban changes in different scales: systems and structures -- s. 297-308
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geography of the Borderland: Euroregion Beskydy / Zapletalová, Jana -- In: New spatial relations in new Europe -- s. 161-171
Typ dokumentu: část monografie (kapitola), konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geohazardy v reliéfu v kvádrových pískovcích a jejich opatření k jejich snížení
Geoid and tectonic flows / Pick, Miloš -- In: Geophysical interpretation of the geoid -- s. 239-253
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Geoid determination through ellipsoidal stokes boundary-value problem / Ardestani, Vahid E., Martinec, Zdeněk -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 44, č. 3 (2000), s. 353-363
Zdroj: ČGS (UNM)
Geoid determination through ellipsoidal stokes boundary-value problem by splitting its solution to the low-degree and the high-degree parts / Ardestani, Vahid E., Martinec, Zdeněk, 1952- -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 47, no. 1 (2003), p. 73-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Geoidal geopotential and world height system / Burša, Milan, Kouba, Jan, Kumar, Muneendra, Müller, Achim, Raděj, Karel, True, Scott A., Vatrt, Viliam, Vojtíšková, Marie -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 43, č. 4 (1999), s. 327-337
Zdroj: ČGS (UNM)
GEOINFO - an information system on geological and ecological maps at the scale 1:50000
GEOINFO informační systém geologických a účelových map v měřítku 1:50 000 / Kaigl, Jan, Rambousek, Petr -- In: Informační systémy o geofaktorech životního prostředí -- s. 101-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Geoinformační potenciál kaňonu Labe v Děčínské vrchovině / Stemberk, Josef, Zvelebil, Jiří, Zvelebil, Jiří, 1952- -- In: Labe - řeka současnosti a budoucnosti -- s. 26-32
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH -- ČGS (UNM)
Geoinformační systém map geofaktorů životního prostředí 1:50 000 / Cicha, Ivan, 1932-, Kaigl, Jan, Rambousek, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1996), s. 18-19
Zdroj: ČGS (UNM)