Listování
od 

Geoinformatic assessment of extreme flood consequences - case study: flood in August 2002 in Central Europe / Langhammer, Jakub, 1969- -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 111, č. 1 (2006), s. 33-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Geoinformatické vyhodnocení souvislostí extrémních povodní - případová studie: povodně v srpnu 2002 ve střední Evropě
Geoinformatics: natural result of the globalisation process in geosciences
Geoinformatics: yes or no?
Geoinformatika: ano či ne? / Schejbal, Ctirad, 1936- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 48, č. 1 (2002), s. 1-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Geoinformatika: přirozený resultát globalizačního procesu v geovědách / Zamarský, Vítězslav, 1938- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 48, č. 1 (2002), s. 7-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Geoinformation potential of the Labe River Canyon in the Děčín Highland, Czech Republic / Stemberk, Josef, Zvelebil, Jiří -- In: Acta Montana. Rada A, B -- 8/97/, - (1995), s. 61-69
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Geoinformation system of Czech Geological Survey - Geofond / Čápová, Dana -- In: 9th meeting environmental and engineering geophysics : Prague, Czech Republic, August 31st - September 4th 2003 : proceedings -- ISBN 80-239-1332-8 -- [4] s. INV-02
Zdroj: ČGS (UNM)
Geoinformation system of the set of geoenvironmental maps at scale 1:50 000
Geoinformation technologies for support of emergency management
Geoinformation technology and modelling of hydrogeological precesses - present problems and trends
Geoinformative potential of the Labe river canyon in Děčín upland. Labe river - present time and future
GeoLeipzig 2004 - Geowissenschaften sichern Zukunft; Leipzig, 29. September bis 1. Oktober 2004 : Gemeinschaftstagung der Deutschen Geologischen Gesellschaft e.V. (DGG) und der Gesellschaft für Geowissenschaften e.V. (GGW) ausgerichtet vom Institut für Geophysik und Geologie der Universität Leipzig : Kurzfassungen der Vorträge und Poster (Variant.)
GeoLeipzig 2004 - Geowissenschaften sichern Zukunft, Leipzig, 29, September bis 1. Oktober 2004; Gemeinschaftstagung der Deutschen Geologischen Gesellschaft e. V. (DGG) und der Gesellschaft für Geowissenschaften e. V. (GGW) ausgerichtet vom Institut für Geophysik und Geologie der Universität Leipzig: Kurzfassungen der Vorträge und Poster (Variant.)
Geoligical history of the Mušov surroundings
Geolog Charles Darwin : jak geologie objevila čas a biologie evoluci / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 88, č. 7 (2009), s. 460-464
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Geolog Charles Darwin : jak geologie objevila čas a biologie evoluci / Cílek, Václav, 1955- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 88, č. 7-8 (2009), s. 460-464
Zdroj: ČGS (UNM)
Geolog Charles Darwin / Cílek, Václav -- In: Evoluce . 10. výjezdní interdisciplinární seminář -- ---
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Geolog František Drahný, aneb, Na počátku byla kniha / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 2 (2004), s. 90-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Geolog RNDr. Bohuš Zítek sedmdesátníkem / Skácel, Jaroslav -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 49, č. 3 (2000), s. 287
Zdroj: ČGS (UNM)