Listování
od 

Geológia a nerastné suroviny neovulkanitov / Burian, Jozef, Kaličiak, Michal, 1944-, Konečný, Vlastimil, Štohl, Jaroslav -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 117-146
Zdroj: ČGS (UNM)
Geológia a ochrana životného prostredia v ČSFR a SFRJ / Harman, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 12 (1990), s. 380-381
Zdroj: ČGS (UNM)
Geológia a stratigrafia južnej a centrálnej časti Levočských vrchov / Gross, Pavol, Samuel, Ondrej, 1931- -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 77 (1982), s. 87-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Geológia a stratigrafia okolia ložiska spodnokriedových vápencov Butkov (manínska jednotka, stredne Považie) / Michalík, Jozef, 1946-, Vašíček, Zdeněk, 1937- -- In: Mineralia slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 2 (1987), s. 115-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Geológia a surovinové zdroje niektorých mezozoických jednotiek sz. časti Nízkych Tatier a z. časti Velkej Fatry / Bujnovský, Alfonz, Hanáček, Jozef -- In: Geológia a surovinové zdroje mezozoika. Geológia a surovinové zdroje paleogénu -- s. 36
Zdroj: ČGS (UNM)
Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria / Grecula, Pavol, Varga, Imrich, Vozár, Jozef, 1939- -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 91-131
Zdroj: ČGS (UNM)
Geológia a tektonika juhozápadnej a severnej části kryštalinika Malých Karpát / Putiš, Marián -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 2 (1987), s. 135-157
Zdroj: ČGS (UNM)
Geológia a životné prostredie / Háber, Milan, Križáni, Ivan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 2 (1992), s. 59
Zdroj: ČGS (UNM)
Geológia kryštalinika západných Karpát (výsledky, problémy, perspektívy) / Kahan, Štefan -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 9-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Geológia Levočských vrchov a Hornádskej kotliny / Gross, Pavol, Marschalko, Róbert -- In: Geológia a surovinové zdroje mezozoika. Geológia a surovinové zdroje paleogénu -- s. 61-76, mapa
Zdroj: ČGS (UNM)
Geológia okolia Kráľovej hole / Vídenský, Jindrich -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 40, č. 9 (1988-89), s. 333-335
Zdroj: ČGS (UNM)
Geológia okolia Ružbašských kúpelov / Kullmanová, Anna, Nemčok, Ján -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 82 (1985), s. 89-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Geológia severného svahu Šahanskej antiformy / Elečko, Michal, Fordinál, Klement, Holcová, Katarína, Konečný, Vlastimil, Kováčik, Martin, Maďar, Dalibor, Milička, Ján, Pereszlényi, Miroslav, Vass, Dionýz, 1934- -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 113 (2007), s. 21-101, 1 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Geológia severného svahu šahanskej antiformy / Elečko, Michal, Fordinál, Klement, Holcová, Katarína, Konečný, Vlastimil, Kováčik, Martin, Maďar, Dalibor, Milička, Ján, Pereszlényi, Miroslav, Vass, Dionýz -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 113, č. 113 (2007), 81
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Geológia sz. časti Nízkých Tatier a priľahlej časti Veľkej Fatry / Bujnovský, Alfonz, Lukáčik, Eduard -- In: Západné Karpaty. Séria geológia -- ISSN 0130-8288 -- Č. 10 (1985), s. 39-65, obr. a map. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Geológia Tuniska / Biely, Anton, 1930- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 27, č. 8-9 (1985), s. 248-250, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Geológia Východoslovenskej nížiny / Ďurica, Dušan, 1932- -- In: Mineralia Slovaca, Monograph -- Č. 1 (1982), s. 3-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Geología y estratigrafía de la hoja 3246-II Miramar, Costa Rica / Čech, Stanislav, Grygar, Radek, Havlíček, Pavel, Hrazdíra, Petr, Huapaya, Sofia, Kycl, Petr, Metelka, Václav, Mixa, Petr, Pécskay, Zoltán, Ševčík, Josef, Vorel, Tomáš, Žáček, Vladimír -- In: Revista Geológica de América Central -- ISSN 0256-7024 -- Roč. 47, č. podzim (2012), 48
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologic and hydrogeologic conditions of increased utilization of springs in arid regions of Slovak karst
The geologic and montanistic characteristics and the situation of old mines in the Ratibořské hory - Stará Vožice ore district