Listování
od 

Geological interpretation of a gravity low in the central part of the Lugian Unit (Czech Republic, Germany and Poland) / Cwojdzinski, Stefan, Farbisz, Jan, Gnojek, Ivan, Scheibe, Reiner, Sedlák, Jiří, Zabadal, Stanislav -- In: Journal of geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Vol. 52, no. 3-4 (2007), p. 181-198, 2 listy příloh
Zdroj: ČGS (UNM)
Geological interpretation of air-borne images from the western margin of the Třebíč massif
Geological interpretation of cosmic photographs from the region of the Dyje dome
Geological interpretation of detailed gravity survey of the granulite complex in southern Bohemia and its structure / Šrámek, Josef, Vrána, Stanislav -- In: Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 1210-3527 -- Roč. 74, č. 3 (1999), 17
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Geological interpretation of detailed gravity survey of the granulite complex in southern Bohemia ands its structure / Šrámek, Josef, Vrána, Stanislav -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 74, no. 3 (1999), p. 261-277
Zdroj: ČGS (UNM)
Geological Interpretation of Geophysical Survey on the Labská louka meadow
Geological interpretation of gravity maps of Czechoslovakia / Ibrmajer, Jaroslav, 1926- -- In: Geophysical syntheses in Czechoslovakia -- s. 135-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Geological interpretation of gravity profiles through the Karlovy Vary granite massif (Czech Republic) / Blecha, V., Fischer, Tomáš, Štemprok, M. -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 53, č. 3 (2009), s. 295-314
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Geological interpretation of gravity profiles through the Karlovy Vary granite massif (Czech Republic) / Blecha, Vratislav, Fischer, Tomáš, 1961-, Štemprok, Miroslav, 1933- -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 53, no. 3 (2009), p. 295-314
Zdroj: ČGS (UNM)
Geological interpretation of gravity profiles through the Karlovy Vary granite massif (Czech Republic) / Blecha, Vratislav, Fischer, Tomáš, Štemprok, Miroslav -- In: Studia Geophysica et Geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 53, č. 3 (2009), 20
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Geological interpretation of major regional units: The Kladská Unit / Kachlík, Václav -- In: Sborník geologických věd. Geologie -- ISSN 0581-9172 -- Vol. 47 (1997), p. 70-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Geological interpretation of major regional units: The Mariánské Lázně Complex / Cháb, Jan, Jelínek, Emil, 1943-, Štědrá, Veronika -- In: Sborník geologických věd. Geologie -- ISSN 0581-9172 -- Vol. 47 (1997), p. 61-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Geological interpretation of major regional units: The Moldanubian Zone / Chlupáčová, Marta, Manová, Magdalena, Pokorný, Ladislav, Šrámek, Josef, Vrána, Stanislav -- In: Sborník geologických věd. Geologie -- ISSN 0581-9172 -- Vol. 47 (1997), p. 104-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Geological interpretation of major regional units: The Saxothuringian Zone / Fiala, Jiří, Manová, Magdalena, Mlčoch, Bedřich, Pokorný, Ladislav, Schulmann, Karel, Šrámek, Jan, Vejnar, Zdeněk -- In: Sborník geologických věd. Geologie -- ISSN 0581-9172 -- Vol. 47 (1997), p. 51-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Geological interpretation of major regional units: The Teplá-Barrandien Unit / Cháb, Jan, Chlupáčová, Marta, Manová, Magdalena, Pokorný, Ladislav, Šrámek, Josef, Vejnar, Zdeněk, Waldhausrová, Jarmila, Žáček, Vladimír -- In: Sborník geologických věd. Geologie -- ISSN 0581-9172 -- Vol. 47 (1997), p. 80-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Geological interpretation of major regional units: Young alkaline volcanic rocks in the Western Part of the Czech Republic / Hradecký, Petr, Shrbený, Otakar -- In: Sborník geologických věd. Geologie -- ISSN 0581-9172 -- Vol. 47 (1997), p. 124-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Geological interpretation of seismic features of Proterozoic fundament in Plzeň basin
Geological interpretation of the complex geophysical research north of the Jeseník town
Geological interpretation of the complex geophysical research on the north of Jeseník town
Geological interpretation of the geomagnetic anomalies of the NE Moravia and the Czech part of Silesia