Listování
od 

Geologická struktura, uvolňování seizmické energie a predikce důlních otřesů
Geologické a geomorfologické hodnoty údolí Hodonínky / Vítek, Jan, 1946- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 6 (2008), s. 1, 41-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické a geomorfologické inventarizace skalních tvarů v pískovcích magurského flyše / Kirchner, Karel, Krejčí, Oldřich, 1958- -- In: Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve: sborník příspěvků ze semináře -- s. 25-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické a geomorfologické podmínky zaniklé vsi, Odezva přírodního prostředí v okolí Bystřece na odlesnění krajiny / Hrádek, Mojmír -- In: Bystřec - O založení, životě a zániku středověké vsi -- s. 36-422
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geologické a geomorfologické zajímavosti SPR Babiččino údolí / Vítek, Jan -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 16, č. 6 (1991), s. 362-367
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické a hydrogeologické podmienky zvýšenia využitelnosti prameňov Slovenského krasu v suchých obdobiach / Orvan, Juraj -- In: Optimalizácia využitia puklinových a puklinovo-krasových vôd -- s. 19-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické a hydrogeologické poměry údolí Lukovského potoka před nasypáním tělesa Radovesické výsypky / Halíř, Josef, Pletichová, Míla -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2010), s. 28-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické a hydrogeologické poměry v okolí skládky s.p.Železnobrodské sklo na vrchu Dupanda u Těpeří (okres Jablonec n.Nisou) (03-32 Jablonec n.Nisou) / Cicha, Ivan, 1932-, Myslil, Vlastimil, 1924-, Pošmourný, Karel, 1938-, Reichmann, František -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 118-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické a hydrogeologické poměry vybraných lokalit Karvinska / Grmela, A., Müller, Karel, Müllerová, J. -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 8, č. 2 (2008), s. 151-164
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geologické a inženýrsko-geologické hodnocení oblasti Jezerka-Jezeří / Bejšovec, Zdeněk, Valeš, Josef -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 (1987), s. 9-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické a komplexní exkurze do krasových oblastí / Mejzlík, Zdeněk -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 37, č. 9 (1986), s. 336-339
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické a legislativní podmínky využití opuštěných vytěžených dolů pro ukládání odpadů / Hrazdíra, Petr, Hroch, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 98
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické a ložiskové poměry oblasti Krásno - Horní Slavkov / Beran, Pavel, 1961-, Tvrdý, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. Special (2008), s. 3-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické a ložiskové poměry pohoria Javorina / Konečný, Vlastimil, Štohl, Jaroslav -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 164-167
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické a ložiskové výsledky průzkumu v oblasti Čeladná-Krásná (Moravskoslezské Beskydy) / Jurková, Alena -- In: Časopis Slezského muzea. série A -- Roč. 36, č. 1 (1987), s. 91-82, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické a ložiskové zhodnocení roudnickéhé permokarbonské pánve / Klener, Jiří -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 29
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické a mikropaleontologické zhodnocení odkrytých profilů na lokalitě Mušov. / Brzobohatý, Rostislav, Doláková, Nela, Hladilová, Šárka, Krmíček, Lukáš, Krmíčková, Michaela, Valoch, Karel (2009) -- In: Mušov I (okr. Břeclav). Geologická a archeologická lokalita na jižní Moravě. -- ISBN 978-80-7028-352-3
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: MU, PřF
Geologické a mineralogické sbírky turnovského muzea / Řídkošil, Tomáš -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 1 (1993), s. 41-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické a naftově geologické poměry předneogenního podloží Studienecké oblasti a jejího okolí / Bartková, Jela, Němec, František -- In: Západné Karpaty. Séria mineralógia, petrografia, geochémia, metalogenéza -- ISSN 0139-8946 -- Č. 11 (1988), s. 89-117
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické a naftovoložiskové zhodnotenie vrtu Smilno-1, severovývodné Slovensko / Leško, Bartolomej, 1918-2000 -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 3 (1986), s. 193-212
Zdroj: ČGS (UNM)