Listování
od 

Geologická stavba šumavského moldanubika / Beneš, Karel, Holubec, Jan, Surňaková, Roza, Zeman, Jaroslav, 1930- -- In: Rozpravy Československé akademie věd. Řada matematických a přírodních věd -- Roč. 93, č. 7 (1983), s. 1-67 , obr. a map. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologická stavba terciérneho podložia vnútorných Západných Karpát / Biely, Anton, 1930- -- In: Podložie terciéru vnútorných Západných Karpát -- s. 43-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologická stavba tuhárskeho mesozoika / Plašienka, Dušan, 1953- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 15, č. 1 (1983), s. 49-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologická stavba uhelných ložisek a vnitrostavební analýza / Štelcl, Jindřich, 1923-1990 -- In: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách -- s. 9-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů / Kirchner, Karel, Krejčí, O., Rybář, J. -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 25-26
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů / Kirchner, Karel, Krejčí, O., Rybář, Jan -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 25-26
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů / Kirchner, Karel, 1951-, Krejčí, Oldřich, 1958-, Rybář, Jan -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 25-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologická stavba území sesuvu Vaňov / Kycl, Petr, Radoň, Miroslav, Rapprich, Vladislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 45, č. podzim (2012), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologická stavba velkomoravského mocenského centra Břeclav-Pohansko a jeho okolí (34-23 Břeclav) / Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 71-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologická stavba velkomoravského mocenského centra Břeclav-Pohansko a jeho okolí / Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2001), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologická stavba vulkanické struktury Santa Lucia (centrální Nikaragua) / Buriánek, David, Hradecký, Petr -- In: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca -- ISBN 978-80-89343-24-9 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologická stavba západočeských uranových ložisek / Romanidis, Kleantis -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 7, č. zvl. č. (1983), s. 75-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologická stavba Žďárských vrchů / Buriánek, David, Hanžl, Pavel, Hrdličková, Kristýna, Krejčí, Zuzana, Melichar, Rostislav -- In: Sborník abstrakt, 2. otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti -- ISBN 9788087487006 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologická struktura, uvolňování seizmické energie a predikce důlních otřesů
Geologické a geomorfologické hodnoty údolí Hodonínky / Vítek, Jan, 1946- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 6 (2008), s. 1, 41-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické a geomorfologické inventarizace skalních tvarů v pískovcích magurského flyše / Kirchner, Karel, Krejčí, Oldřich, 1958- -- In: Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve: sborník příspěvků ze semináře -- s. 25-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické a geomorfologické podmínky zaniklé vsi, Odezva přírodního prostředí v okolí Bystřece na odlesnění krajiny / Hrádek, Mojmír -- In: Bystřec - O založení, životě a zániku středověké vsi -- s. 36-422
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geologické a geomorfologické zajímavosti SPR Babiččino údolí / Vítek, Jan -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 16, č. 6 (1991), s. 362-367
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické a hydrogeologické podmienky zvýšenia využitelnosti prameňov Slovenského krasu v suchých obdobiach / Orvan, Juraj -- In: Optimalizácia využitia puklinových a puklinovo-krasových vôd -- s. 19-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické a hydrogeologické poměry údolí Lukovského potoka před nasypáním tělesa Radovesické výsypky / Halíř, Josef, Pletichová, Míla -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2010), s. 28-31
Zdroj: ČGS (UNM)