Listování
od 

Geologická stavba okolí Mikulčic-Valů (34-24 Holíč) / Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 73-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologická stavba okolí Mikulčic-Valů / Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2001), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologická stavba sebacké deprese a jejího okolí, střední Nikaragua / Baldík, Vít, Baroň, Ivo, Čáp, Pavel, Havlíček, Pavel, Novotný, Roman -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologická stavba slezské a podslezské jednotky v řečišti Bečvy u Choryně po odkrytí během povodně v roce 1997 (25-14 Valašské Meziříčí) / Adamová, Marie, Bubík, Miroslav, Fojt, Bohuslav, Krejčí, Oldřich, 1958-, Přichystal, Antonín, 1950-, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 59-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologická stavba slezské a podslezské jednotky v řečišti Bečvy u Choryně po odkrytí během povodně v roce 1997 / Adamová, Marie, Bubík, Miroslav, Fojt, Bohuslav, Krejčí, Oldřich, Přichystal, A., Švábenická, Lilian -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6, č. jaro (1999), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologická stavba sobraneckej kladnej gravimentrickej anomálie a jej perspektívnosť na výskyt ropy a plynu / Rudinec, Rudolf -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 15, č. 2 (1983), s. 175-183
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologická stavba stratovulkánu Strechový vrch v Slánských vrchoch / Kaličiak, Michal, 1944- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 5 (1988), s. 417-434
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologická stavba stykovej zóny pásma Čiernej Hory a gemerika v úseku Košické Hámre - Košice / Slavkovský, Jozef -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 4 (1984), s. 405
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologická stavba šumavského moldanubika / Beneš, Karel, Holubec, Jan, Surňaková, Roza, Zeman, Jaroslav, 1930- -- In: Rozpravy Československé akademie věd. Řada matematických a přírodních věd -- Roč. 93, č. 7 (1983), s. 1-67 , obr. a map. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologická stavba terciérneho podložia vnútorných Západných Karpát / Biely, Anton, 1930- -- In: Podložie terciéru vnútorných Západných Karpát -- s. 43-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologická stavba tuhárskeho mesozoika / Plašienka, Dušan, 1953- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 15, č. 1 (1983), s. 49-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologická stavba uhelných ložisek a vnitrostavební analýza / Štelcl, Jindřich, 1923-1990 -- In: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách -- s. 9-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů / Kirchner, Karel, Krejčí, O., Rybář, J. -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 25-26
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů / Kirchner, Karel, Krejčí, O., Rybář, Jan -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 25-26
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů / Kirchner, Karel, 1951-, Krejčí, Oldřich, 1958-, Rybář, Jan -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 25-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologická stavba území sesuvu Vaňov / Kycl, Petr, Radoň, Miroslav, Rapprich, Vladislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 45, č. podzim (2012), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologická stavba velkomoravského mocenského centra Břeclav-Pohansko a jeho okolí (34-23 Břeclav) / Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 71-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologická stavba velkomoravského mocenského centra Břeclav-Pohansko a jeho okolí / Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2001), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologická stavba vulkanické struktury Santa Lucia (centrální Nikaragua) / Buriánek, David, Hradecký, Petr -- In: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca -- ISBN 978-80-89343-24-9 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologická stavba západočeských uranových ložisek / Romanidis, Kleantis -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 7, č. zvl. č. (1983), s. 75-91
Zdroj: ČGS (UNM)