Listování
od 

Geologické a ložiskové poměry pohoria Javorina / Konečný, Vlastimil, Štohl, Jaroslav -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 164-167
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické a ložiskové výsledky průzkumu v oblasti Čeladná-Krásná (Moravskoslezské Beskydy) / Jurková, Alena -- In: Časopis Slezského muzea. série A -- Roč. 36, č. 1 (1987), s. 91-82, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické a ložiskové zhodnocení roudnickéhé permokarbonské pánve / Klener, Jiří -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 29
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické a mikropaleontologické zhodnocení odkrytých profilů na lokalitě Mušov. / Brzobohatý, Rostislav, Doláková, Nela, Hladilová, Šárka, Krmíček, Lukáš, Krmíčková, Michaela, Valoch, Karel (2009) -- In: Mušov I (okr. Břeclav). Geologická a archeologická lokalita na jižní Moravě. -- ISBN 978-80-7028-352-3
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: MU, PřF
Geologické a mineralogické sbírky turnovského muzea / Řídkošil, Tomáš -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 1 (1993), s. 41-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické a naftově geologické poměry předneogenního podloží Studienecké oblasti a jejího okolí / Bartková, Jela, Němec, František -- In: Západné Karpaty. Séria mineralógia, petrografia, geochémia, metalogenéza -- ISSN 0139-8946 -- Č. 11 (1988), s. 89-117
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické a naftovoložiskové zhodnotenie vrtu Smilno-1, severovývodné Slovensko / Leško, Bartolomej, 1918-2000 -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 3 (1986), s. 193-212
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické a ropnogeologické výsledky vrtu Kuklov-3 / Ostrolucký, Peter -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 1 (1987), s. 35-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické a technologické ocenění vybraných surovinových zdrojů Jordánska / Hron, Miloš, Ševčík, Josef, 1943- -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 58-59, příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické a tematické mapy jako produkt informačního systému, příklad projektu Zamtyn Nuruu-50 / Aichler, Jaroslav, Hanžl, Pavel, Krejčí, Zuzana, Metelka, Václav, Rukavičková, Lenka -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologické a účelové mapy pro životní prostředí / Cicha, Ivan, 1932-, Pošmourný, Karel, 1938- -- In: Krkonoše -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 22, č. 7 (1989), s. 19
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické a vulkanologické poměry Etny / Machek, Pavel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 11 (1987), s. 337-340
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické aktivity Středoevropské iniciativy (CEI) / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 70, č. 1 (1995), s. 38
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické aspekty činnosti včel (Hymenoptera:Apoidea)v recentních ekosystémech České republiky / Mikuláš, Radek -- In: Klapalekiana -- ISSN 1210-6100 -- Roč. 36, - (2000), s. 275-281
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Geologické aspekty problematiky dynamických jevů v uhelných slojích / Rakowski, Zikmund -- In: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách -- s. 87-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické aspekty výskytu pevných poloh na povrchovém lomu Bílina / Mach, Karel, 1964- -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2003), s. 55-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické aspekty výskytu těžko rozpojitelných hornin na povrchovém lomu Bílina / Mach, Karel, 1964- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 11 (2006), s. 18-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické dějiny našeho regionu / Řehoř, Michal -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2000), s. 60-69, 3 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické doklady kryptovulkanického původu matečné struktury moldavitů - Nördlinger Ries / Kopecký, Lubomír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 31-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické etapy, Geologický vývoj na území České republiky, Hlavní události vývoje života na Zemi / Bubík, Miroslav, Budil, Petr, Karenová, Jana, Kukal, Zdeněk, Manda, Štěpán, Pálenský, Peter, Pertoldová, Jaroslava, Růžička, Miloš, Šarič, Radko, Šimůnek, Zbyněk, Valečka, Jaroslav, Verner, Kryštof, Vodrážka, Radek (2010) -- In: Atlas krajiny České republiky -- ISBN 978-80-85116-59-5
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)