Listování
od 

Geologické mapy: Ostravsko / Pálenský, Peter (2004) -- In: Chráněná území ČR, svazek X -- ISBN 80-86064-67-0
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologické mapy: Plzeňsko a Karlovarsko / Pálenský, Peter (2004) -- In: Chráněná území ČR, svazek XI -- ISBN 80-86064-68-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologické mapy vyšších měřítek - 1: 200 000, 1: 500 000 / Cháb, Jan, Havlíček, Pavel, 1944-, Krejčí, Zuzana, 1961-, Opletal, Mojmír, Tomas, Robert, 1971- -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 22-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické objekty navrhované k ochraně v okolí Mítova na Blovicku / Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: 3. seminář - Výsledky spolupráce státní geologické služby Ministerstva životního prostředí ČR a vysokých škol v roce 1993 : sborník přednášek -- s. 42-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické památky Doupovských hor / Krutský, Norbert -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 37, č. 2 (1992), s. 172-178
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické podklady pro krajinotvorné programy / Hejnák, Josef, 1938- -- In: Krajinotvorné programy -- ISBN 80-7212-307-6 -- s. 99-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické podloží České Republiky - zdroj radonových problémů / Barnet, Ivan -- In: GEO 2002 - Planet Erde:Vergangenheit, Entwicklung, Zukunft -- ISBN 3-932537-22-X -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologické podloží úzamí Brna jako geotechnický faktor pro vedení podzemních tras tramvajové sítě / Horák, Vladislav, Hrdý, Josef -- In: Brno a geologie : sborník příspěvků -- s. 108-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické podmienky prieskumu a exploatácie nerastných surovín z hľadiska stability banských diel v produktívnych vrstvách na bani Cígeľ / Fazekaš, Jozef -- In: Zborník referátov 7. BVTK [Baníckej vedeckotechnickej konferencie]. III. Geológia -- s. 100-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické pomery a nerastné bohatstvo Alžírskej Sahary / Dobra, Eduard -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 4 (1987), s. 109-111
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické poměry a podmínky vzniku Kamencového jezera v Chomutově (02-33 Chomutov) / Váně, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 124-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické poměry Babiččina údolí / Prouza, Vladimír -- In: Rodným krajem -- ISSN 1210-6135 -- Roč. 28, č. 28 (2004)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologické poměry čedičového proudu chřibského lesa u Slezské Harty / Vocilka, Mojmir -- In: Sborník GPO -- Č. 32 (1987), s. 81-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické poměry české křídové pánve z pohledu ochrany přírody / Ziegler, Václav -- In: Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve: sborník příspěvků ze semináře -- s. 47-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické poměry historického jádra města Olomouce / Zapletal, Jan, 1939- -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2007: sborník abstraktů -- s. 27-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické poměry, kontaktní metamorfóza a mineralizace z. okraje jílovského pásma u štěchovické přehrady / Litochleb, Jiří, 1948-, Šreinová, Blanka -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 78-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické poměry kraje jindřichohradeckého se zvláštním přihlédnutím ke Kardašově Řečici (klenovský pluton; moldanubický batolit) / Dudíková Schulmannová, Barbora, Janoušek, Vojtěch, Kryštofová, Eva, Paclíková, Jana, Pertoldová, Jaroslava, Trubač, Jakub, Verner, Kryštof -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologické poměry kvartérních sedimentů v oblasti Bzenec-Přívoz (34-22 Hodonín) / Havlíček, Pavel, Novák, Zdeněk, Petrová, Pavla, 1972- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 9-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické poměry kvartérních sedimentů v oblasti Bzenec-Přívoz / Havlíček, Pavel, Novák, Zdeněk, Petrová, Pavla -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7, č. jaro (2000), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologické poměry ložiska černého uhlí Mělník-Benátky nad Jizerou / Bosák, Pavel, 1951-, Žbánek, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 11 (1992), s. 325-330
Zdroj: ČGS (UNM)