Listování
od 

Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní / Břízová, Eva, Havlíček, Pavel, Mentlík, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2006), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologický informační systém / Krejčí, Zuzana -- In: Internet ve státní správě a samosprávě -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologický model / Vrubel, Martin -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 3 (1991), s. 90-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický model ložiska - koncepce a využití při automatizaci báňsko-geologických výpočtů v SHR / Tretera, František -- In: Uhlí -- Roč. 31, č. 6 (1983), s. 217-223
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický model na počítači řady IBM PC-AT 1 MB RAM, grafické prostředí EGA/VGA / Maňas, Ivan, Tichá, Marta -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Geoinformatika -- s. 97-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicky ověřená dosud netěžená ložiska jílů v jižních Čechách / Vtělenský, Jiří -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 19, č. 1-2 (1987), s. 63-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický pavilon - centrální sbírky Vysoké školy báňské / Adamus, Břetislav, Kalendová, Jana -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 24 -- Roč. 131 (1994), s. 4-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický pavilon Fr. Pošepného HGF VŠB Ostrava : sbírka ložisek radioaktivních surovin / Adamus, Břetislav, Kalendová, Jana -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 2 (1994), s. 92-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický pavilon prof. Františka Pošepného / Adamus, Břetislav, Kalendová, Jana -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 3 - Geologie -- s. 26
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický pavilon prof.Františka Pošepného - současnost a blízká budoucnost / Adamus, Břetislav, Duraj, Miloš, Kalendová, Jana -- In: Seminář k 75. výročí narození prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, Csc. -- s. 25-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický podklad a vývoj / Chlupáč, Ivo, 1931-2002, Cílek, Václav, Cílek, Václav, 1955- -- In: Prehistorické jeskyně : katalogy, dokumenty, studie -- ISBN 80-86023-38-9 -- s. 377-381
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ -- ČGS (UNM)
Geologický podklad a živočichové / Hlaváč, Jaroslav -- In: Živel Země. Planeta Země. -- s. 124-125
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Geologický prieskum cementárskych surovín v Čade / Michel, Jozef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 4 (1988), s. 114-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický profil údolí Římovské přehrady / Vlček, V. -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 104
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický profil údolím Římovské přehrady / Vlček, Vojtěch -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 46 (2006), s. 35-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický průzkum a těžební činnost v Mosambiku / Cílek, Václav, 1929- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 10 (1987), s. 315-316
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický průzkum a vyhodnocení puklinatosti ložisek granitoidů / Hašlar, Oldřich -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Prognóza nerostných surovin -- s. 206-210
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický průzkum odvalu Dolu Tuchlovice a sanace kalového pole / Tichánek, Roman -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 5 (2008), s. 7-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický průzkum uranového zrudnění prováděný horažďovickým závodem JD-GP 7 v létech 1953-1962 / Hořejší, Jaroslav, Sieger, Ladislav, 1959- -- In: Nerostné bohatství Horažďovicka -- ISBN 80-238-5872-6 -- s. 52-57, 3. s. obálky
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický průzkum zkrasovění / Ryšavý, Přemysl -- In: Sborník GPO -- Č. 26 (1982), s. 151-154
Zdroj: ČGS (UNM)