Listování
od 

Geologický a botanický význam přírodní památky Branické skály (Praha) a její současný stav / Budil, Petr, Kolbek, Jiří, Vítková, Michaela -- In: Natura Pragensis (Studie o přírodě Prahy) -- ISSN 0862-366X -- Roč. 20, č. zima (2010), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologický a geomorfologický charakter krasu severozápadnej časti Jasovskej planiny / Thuróczy, Jozef, Zacharov, Michal -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 24 (1886), s. 115-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický a karsologický popis jeskyně Na Javorce / Žák, Karel -- In: Speleofórum -- ISSN 1211-8397 -- Roč. 25, - (2006), s. 19-20
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Geologický a ložiskový výzkum kontinentálních permokarbonských pánví Českého masívu / Halada, Svatopluk, Holub, Vlastimil -- In: Sborník V. uhelně geologické konference (28.-30. ledna 1986) -- s. 47-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický a mineralogický výzkum polymetalických ložisek a jejich oxidačních zón v oblasti Broumov - Tři Sekery / Malý, Karel, 1970- -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- s. 69-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický a paleontologický výzkum lokality Mušov sv. od Pasohlávek (34-12 Pohořelice) / Čtyroká, Jiřina, 1939-, Havlíček, Pavel, Novák, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 17-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický a paleontologický výzkum na území mapy 34-22 Hodonín / Čtyroká, Jiřina, 1939-, Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 53-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický a paleopedologický výzkum na archeologické lokalitě Vedrovice Ia (24-34 Ivančice) / Havlíček, Pavel, Neruda, Petr, Oliva, Martin, Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 109-111
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický a petrologický výzkum v okolí vodního díla Pěčín (14-14 Žamberk) / Fajst, Miroslav, Kratochvíl, Petr, Sidorinová, Tamara, Souček, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 77-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický a strukturní vývoj hornoslezské pánve / Kumpera, Otakar, 1932-1996 -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 35, č. 1 (1989), s. 1-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický a tektonický vývoj oblasti střední Evropy / Procházková, Dana, Roth, Zdeněk, 1914- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 3 (1991), s. 72-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický div světa - Ayersova skála / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 6 (1989), s. 185-186
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní : 22-33 Kašperské Hory / Břízová, Eva, Havlíček, Pavel, 1944-, Mentlík, Pavel, 1971- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 61-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní / Břízová, Eva, Havlíček, Pavel, Mentlík, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2006), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologický informační systém / Krejčí, Zuzana -- In: Internet ve státní správě a samosprávě -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologický model / Vrubel, Martin -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 3 (1991), s. 90-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický model ložiska - koncepce a využití při automatizaci báňsko-geologických výpočtů v SHR / Tretera, František -- In: Uhlí -- Roč. 31, č. 6 (1983), s. 217-223
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický model na počítači řady IBM PC-AT 1 MB RAM, grafické prostředí EGA/VGA / Maňas, Ivan, Tichá, Marta -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Geoinformatika -- s. 97-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicky ověřená dosud netěžená ložiska jílů v jižních Čechách / Vtělenský, Jiří -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 19, č. 1-2 (1987), s. 63-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický pavilon - centrální sbírky Vysoké školy báňské / Adamus, Břetislav, Kalendová, Jana -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 24 -- Roč. 131 (1994), s. 4-5
Zdroj: ČGS (UNM)