Listování
od 

Geologický a paleontologický výzkum lokality Mušov sv. od Pasohlávek (34-12 Pohořelice) / Čtyroká, Jiřina, 1939-, Havlíček, Pavel, Novák, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 17-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický a paleontologický výzkum na území mapy 34-22 Hodonín / Čtyroká, Jiřina, 1939-, Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 53-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický a paleopedologický výzkum na archeologické lokalitě Vedrovice Ia (24-34 Ivančice) / Havlíček, Pavel, Neruda, Petr, Oliva, Martin, Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 109-111
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický a petrologický výzkum v okolí vodního díla Pěčín (14-14 Žamberk) / Fajst, Miroslav, Kratochvíl, Petr, Sidorinová, Tamara, Souček, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 77-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický a strukturní vývoj hornoslezské pánve / Kumpera, Otakar, 1932-1996 -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 35, č. 1 (1989), s. 1-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický a tektonický vývoj oblasti střední Evropy / Procházková, Dana, Roth, Zdeněk, 1914- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 3 (1991), s. 72-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický div světa - Ayersova skála / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 6 (1989), s. 185-186
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní : 22-33 Kašperské Hory / Břízová, Eva, Havlíček, Pavel, 1944-, Mentlík, Pavel, 1971- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 61-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní / Břízová, Eva, Havlíček, Pavel, Mentlík, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2006), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologický informační systém / Krejčí, Zuzana -- In: Internet ve státní správě a samosprávě -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologický model / Vrubel, Martin -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 3 (1991), s. 90-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický model ložiska - koncepce a využití při automatizaci báňsko-geologických výpočtů v SHR / Tretera, František -- In: Uhlí -- Roč. 31, č. 6 (1983), s. 217-223
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický model na počítači řady IBM PC-AT 1 MB RAM, grafické prostředí EGA/VGA / Maňas, Ivan, Tichá, Marta -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Geoinformatika -- s. 97-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicky ověřená dosud netěžená ložiska jílů v jižních Čechách / Vtělenský, Jiří -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 19, č. 1-2 (1987), s. 63-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický pavilon - centrální sbírky Vysoké školy báňské / Adamus, Břetislav, Kalendová, Jana -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 24 -- Roč. 131 (1994), s. 4-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický pavilon Fr. Pošepného HGF VŠB Ostrava : sbírka ložisek radioaktivních surovin / Adamus, Břetislav, Kalendová, Jana -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 2 (1994), s. 92-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický pavilon prof. Františka Pošepného / Adamus, Břetislav, Kalendová, Jana -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 3 - Geologie -- s. 26
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický pavilon prof.Františka Pošepného - současnost a blízká budoucnost / Adamus, Břetislav, Duraj, Miloš, Kalendová, Jana -- In: Seminář k 75. výročí narození prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, Csc. -- s. 25-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický podklad a vývoj / Chlupáč, Ivo, 1931-2002, Cílek, Václav, Cílek, Václav, 1955- -- In: Prehistorické jeskyně : katalogy, dokumenty, studie -- ISBN 80-86023-38-9 -- s. 377-381
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ -- ČGS (UNM)
Geologický podklad a živočichové / Hlaváč, Jaroslav -- In: Živel Země. Planeta Země. -- s. 124-125
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ