Listování
od 

Geologický vývoj území České republiky / Dudek, Arnošt, 1928- -- In: Surovinové zdroje České republiky : nerostné suroviny -- ISSN 1801-6693 -- Roč. 2006 (2007), s. 98-111
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický vývoj západnej časti Turčianskej kotliny / Gašparik, Ján, Miko, Oto, Žáková, Eva -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 92 (1991), s. 9-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický výzkum / Fajst, Miroslav -- In: Živel Země. Planeta Země. -- s. 108-111
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Geologický výzkum a mapování na území listu 12-214 Kralupy n. Vltavou / Stárková, Marcela, Straka, Jiří, Zelenka, Přemysl -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 166-167
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický výzkum Antarktického poloostrova / Janoušek, Vojtěch, Venera, Zdeněk (2013) -- In: Antarktida -- ISBN 978-80-200-2140-3
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologický výzkum bezpečného uložení vysoce radioaktivního odpadu v České republice (melechovský masiv) / Kříž, Jiří, 1943- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 58-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický výzkum bezpečného uložení vysoce radioaktivního odpadu v České republice (melechovský masív) / Kříž, Jiří, 1943- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 53
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický výzkum drobných výskytů kulmu v okolí Městečka Trnávky / Zapletal, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 184-185
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický výzkum krystalinika ve v.okolí Sokolova / Mašek, Dalibor -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 135-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický výzkum kvartérních sedimentů v mikroregionu Příhrazské vrchoviny / Datel, Josef, 1963- -- In: Pískovcový fenomén Českého ráje : sborník příspěvků ze semináře : Jičín 12. června 2004 -- ISBN 80-902751-5-X -- s. 93-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický výzkum kvartérních sedimentů v mikroregionu Příhrazské vrchoviny / Datel, Josef (2006) -- In: Pískovcový fenomén Českého ráje -- ISBN 80-902751-5-X
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Geologický výzkum melechovského masivu / Procházka, Josef -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 35
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický výzkum melechovského masivu pro účel výzkumu konečného ukládání vysoce radioaktivního odpadu / Zelinka, Zdeněk -- In: Geologové proti ničení životního prostředí -- ISBN 80-7075-199-1 -- s. 12-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický výzkum paleozoika a pliocénu na listu Olomouc (24-224 Olomouc) / Zapletal, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 41-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický výzkum Šumavy
Geologický výzkum v Brně-Lužánkách, Příkop (24-324 Brno-sever) / Havlíček, Pavel, Novák, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 55
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický výzkum výkopů plynovodu, část I. - Předběžná zpráva o křídě mezi Netřebou a Brázdimí severně od Prahy (česká křídová pánev) / Nekovařík, Č., Žítt, Jiří -- In: Studie a zprávy Okresního muzea Praha-východ v Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi -- Roč. 14, - (2001), s. 212-241
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Geologický výzkum výkopů plynovodu, část II. - Brachiopodi od Netřeby / Nekovařík, Č., Nekvasilová, O., Žítt, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2001), s. 51-55
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Geologický výzkum výkopů plynovodu. Část II, Brachiopodi od Netřeby (česká křídová pánev) (12-22 Mělník) / Nekovařík, Čestmír, Nekvasilová, Olga, Žítt, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 51-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologický výzkum výkopů plynovodu, část III. - Sedimentární textury ve vrstvách svrchního cenomanu u Korycan (česká křídová pánev) / Nekovařík, Č., Žítt, Jiří -- In: Studie a zprávy Okresního muzea Praha-východ v Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi -- Roč. 14, - (2001), s. 242-249
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ