Listování
od 

Geologicko-geomorfologická exkurze po Šumavě. II., západočeská část / Chábera, Stanislav, 1920-2002 -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 37, č. 8 (1986), s. 292-295
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-geomorfologický popis skalních měst Českého ráje / Adamovič, Jiří, Cílek, Václav, Mikuláš, Radek -- In: Pískovcový fenomén Českého ráje -- ISBN 80-902751-5-X -- s. 245-286
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Geologicko-geomorfologický popis skalních měst Českého ráje / Adamovič, Jiří, 1965-, Cílek, Václav, 1955-, Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Pískovcový fenomén Českého ráje : sborník příspěvků ze semináře : Jičín 12. června 2004 -- ISBN 80-902751-5-X -- s. 245-286
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-litologická a petrograficko-geochemická charakteristika metamorfitov hronského komplexu jv. od Beňuša / Ivanička, Ján, Kováčik, Martin -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 113-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-ložisková charakteristika a využitie trojfázového dvojrozmerného modelu pri konverzii ropo-plynového ložiska 5.C bádenu Hrušky na PZP / Bošácky, Pavol, Brichta, Roman, Michalička, Otto, Zváčová, Mária -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 37, č. 1 (1992), s. 9-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-ložisková charakteristika bauxitov južnej časti Vietnamu / Ondrejkovič, Karol -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 4 (1991), s. 111-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-ložisková klasifikácia výskytov zeolitov na Slovensku / Varga, Imrich -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 3 (1988), s. 249-260
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-ložiskové pomery a technologické vlastnosti nízkovýhrevného lignitu na ložisku Kosorín v Žiarskej kotline / Blažko, Dušan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 2 (1989), s. 157-161
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-ložiskové poměry scheelitové mineralizace mezi obcemi Nekvasovy a Oselce (jižně od Nepomuku) / Pertold, Zdeněk, Zachariáš, J. -- In: Prognózy scheelitu (Au) -- s. 20-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-ložiskový výzkum v. části lukavické skupiny v Železných horách a jejího s. pokračování v podloží křídy (13-42 Pardubice, 13-44 Hlinsko) / Pošmourný, Karel, 1938-, Rambousek, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 56-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-ložiskový výzkum v okolí Jeřišna v Železných horách / Hamet, Michal -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 63-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-mineralogická charakteristika některých ložisek USA / Korbel, Petr -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 4 (1990), s. 458-461
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-mineralogická expozice v jihlavském muzeu / Laštovička, Zdeněk, 1940- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 5 (1996), s. 341-344
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-petrografické(granulometrické) zhodnocení spodnomiocénních klastických sedimentů z vrtu Ždánice-29 / Krejčí, Jaromír, Zádrapa, Miroslav -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 2 (1983), s. 241-265
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-průzkumná činnost GP Ostrava v moravské části Jihomoravské lignitové pánve / Čepelová, Ludmila, Žídková, Svatava -- In: Sborník GPO -- Č. 30 (1987), s. 99-112, mapa
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-štruktúrna stavba ložiska Zlatá Baňa a jej vplyv na metalogenetické procesy / Divinec, Lubomír, Kotulák, Peter, Rapčiak, Martin -- In: Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska -- s. 53-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-štruktúrne pomery kryštalinika východnej časti Veĺkej Fatry / Kohút, Milan -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 97-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-technologický vývoj uhelné sloje v prostoru velkolomu Československé armády / Zelenka, Oldřich -- In: Uhlí -- Roč. 34, č. 10 (1986), s. 398-402
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-technologický vývoj uhelné sloje ve druhé etapě rozvoje Velkolomu Československé armády / Zelenka, Oldřich -- In: Uhlí -- Roč. 38, č. 3 (1990), s. 120-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-tektonická pozícia Harmaneckého krasu / Kubíny, Dušan -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 28 (1990), s. 47-57
Zdroj: ČGS (UNM)