Listování
od 

Geologie a historie opuštěných důlních děl v jz. okolí Oder / Geršl, Milan, Otava, Jiří -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2001: sborník abstraktů -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 9-10 (1993), s. 257-260
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologie a hydrologie Bartošovy pece a okolí / Bruthans, Jiří, Vysoká, Helena, Zeman, Ondřej -- In: Pískovcový fenomén Českého ráje : sborník příspěvků ze semináře : Jičín 12. června 2004 -- ISBN 80-902751-5-X -- s. 79-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologie a hydrologie Bartošovy pece a okolí / Bruthans, Jiří, Vysoká, Helena, Zeman, Ondřej (2006) -- In: Pískovcový fenomén českého ráje -- ISBN 80-902751-5-X
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Geologie a hydrotermální žilný systém jáchymovského rudního okrsku
Geologie a litologie spodního miocénu na vrtu Nosislav-3 / Adamová, Marie, 1943-, Nehyba, Slavomír, Novák, Zdeněk, Pálenský, Peter, 1959- -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Roč. 15 (1993), s. 95-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologie a mineralogie hnědouhelných pánví státu Sarawak na ostrově Borneo / Lang, Tomáš, Řehoř, Michal, Žižka, Lukáš -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 1 (2008), s. 8-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologie a mineralogie Milířské doliny u Jiřetína pod Jedlovou (02-24 Nový Bor) / Kolaříková, Irena -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 39-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologie a montánní vědy / Litochleb, Jiří -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 25 -- Roč. 138 (1995), s. 21-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologie a nerostné suroviny Angoly / Mrňa, František, Žežulka, Jaroslav, 1931- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 9 (1991), s. 271-274
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologie a nerostné suroviny Konga / Mrňa, František, Žežulka, Jaroslav, 1931- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 12 (1991), s. 368-371
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologie a nerostné suroviny republiky Gabun / Mrňa, František, Žežulka, Jaroslav, 1931- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 4 (1992), s. 107-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologie a ochrana přírody / Stárka, Luboš -- In: Informační systémy o geofaktorech životního prostředí -- s. 69-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologie a paleontologie lokality Odolena Voda (transgrese křídových sedimentů na skalnaté pobřeží, fosfority, přitmelení epibionti) / Hradecká, Lenka, Nekvasilová, Olga, Žítt, Jiří -- In: Bohemia centralis -- ISSN 0231-5807 -- Roč. 23 (1994), s. 15-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologie a paleontologie lokality Odolena Voda (transgrese svrchnokřídových sedimentů na skalnaté pobřeží, fosfority, přitmelení epibionti) / Hradecká, L., Nekvasilová, Olga, Žítt, Jiří -- In: Bohemia centralis -- ISSN 0231-5807 -- Roč. 23, - (1994), s. 15-22
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Geologie a paleontologie nově odkrytého profilu v poloze "Štěpnice" ve Zbyslavi na Čáslavsku / Drahota, Petr, Moravec, Josef -- In: Kutnohorsko : vlastivědný sborník -- ISSN 1212-6098 -- Roč. 5 (2002), s. 14-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologie a problémy dnešního světa / Jakeš, Petr, 1940-2005, Moldan, Bedřich, 1935- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 9 (1988), s. 269-270
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologie a stratigrafie kurovických vápenců a tlumačovských slínovců v kurovickém lomu (svrchní jura, spodní křída, Vnější Západní Karpaty, Česká republika) / Eliáš, M., Martinec, Petr, Reháková, D., Vašíček, Z. -- In: Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague -- Roč. 71, č. 3 (1996), s. 259-275
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geologie a stratigrafie kurovických vápenců a tlumačovských slínovců v kurovickém lomu (svrchní jura, spodní křída, Vnější Západní Karpaty, Česká republika) / Eliáš, Mojmír, Martinec, Petr, 1942-, Reháková, Daniela, 1955-, Vašíček, Zdeněk -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 71, č. 3 (1996), s. 259-275
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologie a stratigrafie permokarbonu kontinentálních pánví Českého masívu ve světle posledních výzkumů / Holub, Vlastimil -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 20-21
Zdroj: ČGS (UNM)