Listování
od 

Geomechanical problems of an underground storage of spent nuclear fuel and their mathematic modelling / Blaheta, Radim, Byczanski, Petr, Hájek, Antonín, Šňupárek, Richard -- In: Acta Montanistica Slovaca -- ISSN 1335-1788 -- Roč. 12, č. 1 (2007), s. 140-146
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geomechanické faktory ovlivňující svěr nadloží s podložím a možnosti jeho využití / Petroš, Vladimír, 1938- -- In: Hornická Ostrava '84. Sborník přednášek, II. díl -- s. 299-308
Zdroj: ČGS (UNM)
Geomechanické hodnocení ložisek černého uhlí ve středních Čechách / Zámek, Jiří -- In: Výběr prací 14 -- s. 5-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Geomechanické monitorovací systémy / Moravec, Jaromír, Pitermann, Tomáš -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Č. 3, Roč. 1 (1994), s. 78-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Geomechanické rozbory ve světle jejich nerostného složení / Sloupská, Marcela -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Roč. 1983, č. 9-10 (1984), s. 32-40, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Geomechanics 93. Strata Mechanics/Numerical Methods/Water Jet Cutting/Mechanical Rock/Disintegration / Rakowski, Zikmund -- In: Geomechanics 93 -- Roč. 20, č. 4 (1997), s. 266-272
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Geomechanische Untersuchungen aus der Sicht ihrer Minerazusammensetzung
GeoMedia nabízejí další možnosti / René, Miloš -- In: CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie -- Roč. 9, č. 6 (1999), s. 24-26
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
GeoMedia nabízejí přístup ke GIS datům pro všechny / René, Miloš -- In: CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie -- Roč. 8, 5,6 (1998), s. 30-31, 43-45
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
GeoMedia Pro 3.0 představují desktop GIS nové generace / René, Miloš -- In: CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie -- Roč. 10, č. 3 (2000), s. 44-47
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
GeoMedia Professional 5.1 / René, Miloš -- In: CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie -- č. 2 (2003), s. 10-12
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
GeoMedia Professional představuje novou generaci GIS systémů / René, Miloš -- In: CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie -- Roč. 8, č. 7 (1998), s. 24-26
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
GeoMedia Web Map / René, Miloš -- In: CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie -- Roč. 8, č. 6 (1998), s. 46-47
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Geometric analysis of the Neogene gravels at some sites in the central part of the Carpathian Foredeep
A geometric approach to cranial sexual dimorphism in fossil skulls from Předmostí (Upper Palaeolithic, Czech Republic) / Brůžek, Jaroslav, 1949-, Katina, Stanislav, Šefčáková, Alena, Velemínská, Jana, 1966-, Velemínský, Petr -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Vol. 173, no. 1-4 (2004), p. 133-144
Zdroj: ČGS (UNM)
Geometric aspects of synkinematic granite intrusion into a ductile shear zone - an example from the Yunmengshan core complex, northern China / Konopásek, Jiří, Passchier, C. W., Zhang, J. S. -- In: Geological society special publication -- ISSN 0305-8719 -- No. 245 (2005), p. 65-80
Zdroj: ČGS (UNM)