Listování
od 

Geomorphology of the Hodonín town surroundings / Ivan, Antonín, Kirchner, Karel, Nováček, Vítězslav -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 2, č. 2 (1995), s. 4-11
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geomorphology of the Hodonín town surroundings / Ivan, Antonín, Kirchner, Karel, 1951-, Nováček, Vítězslav -- In: Moravian geographical reports -- ISSN 1210-8812 -- Vol. 2, no. 2 (1994), p. 4-11, [2] listy váz. příl., [1] list volně přil.
Zdroj: ČGS (UNM)
Geomorphology of the hornhardt Suchý vrch Hill in the Žulovská pahorkatina Upland (Silesia)
Geomorphology of the Metuje river valley
Geomorphology of the Mt. Smrk area in the Moravskoslezské Beskydy Mts. (Czech Republic) / Hradecký, Jan, 1974-, Pánek, Tomáš, 1977- -- In: Moravian geographical reports -- ISSN 1210-8812 -- Vol. 8, no. 1 (2000), p. 45-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Geomorphology of the Nature Reserve Rohová on the Hřebečovský hřbet Ridge
Geomorphology of the Podyjí National Park in the southeastern part of the Bohemian Massif (South Moravia) / Ivan, Antonín, Kirchner, Karel -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 2, č. 1 (1994), s. 2-25
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geomorphology of the Podyjí National Park in the southeastern part of the Bohemian Massif (South Moravia) / Ivan, Antonín, Kirchner, Karel, 1951- -- In: Moravian geographical reports -- ISSN 1210-8812 -- Vol. 2, no. 1 (1994), p. 2-25
Zdroj: ČGS (UNM)
The geomorphology of the rock forms in the Keprnická hornatina Mts. (ČSSR)
The geomorphology of the sandstone relief on Lada Hill near the village of Adršpach
Geomorphosites and quarries / Přikryl, Richard (2009) -- In: Geomorphosites -- ISBN 978-3-89937-094-2
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
GEONAS - geodynamic network of permanent GNSS stations within the Czech Republic / Cajthamlová, Milada, Fučík, Zdeněk, Schenk, Vladimír, 1939-, Schenková, Zdeňka, 1944- -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 7, no. 1 (157), p. 99-111
Zdroj: ČGS (UNM)
GEONAS - The GEOdynamic Network of the Academy of Sciences of the Czech Republic: Permanent GNSS observations and routine data processing in the IRS operational centre / Fučík, Zdeněk, Grácová, Milada, Kottnauer, Pavel, Mantlík, František, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Mitteilungen des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie -- Roč. 40, č. 16 (2007), s. 140-142
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
GEONAS - The geodynamic network of the Academy of the Sciences of the Czech Republic - Permanent GNSS observations and routine data processing in the IRS operational centre / Fučík, Zdeněk, Grácová, Milada, Kottnauer, Pavel, Mantlík, František, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Report on the Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) held in Riga, Latvia, 14-17 June , 2006 -- S. 5.4
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Geonomic Parametric Knowledge Bank and Artificial Intelligence Techniques in Maximum Possible Earthquake Prognosis / Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Proceedings of the Workshop "Dynamical Systems and Artificial Intelligence Applied to Data Banks in Geophysics" -- s. 175-179
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Geonomic Parametric Knowledge Bank and Artificial Intelligence Techniques in Maximum Possible Earthquake Prognosis / Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Cahiers du Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie -- Roč. 9, - (1995), s. 175-179
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Geopark as an agent of tourism sustainability / Pásková, Martina, 1974- -- In: GeoDresden 2009 : Geologie der Böhmischen Masse - Regionale und Angewandte Geowissenschaften in Mitteleuropa : Dresden, 30. September-2. 0ctober 2009 : Kurzfassungen der Vorträge und Poster/Abstracts. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften; Heft 63 -- ISBN 978-3-510-49210-7 -- s. 111
Zdroj: ČGS (UNM)
Geopark Barrandien / Fatka, Oldřich, 1957-, Kraft, Petr, Kvaček, Jiří, 1937-, Mergl, Michal, 1959-, Pšenička, Josef, 1973-, Turek, Vojtěch, 1949- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 34 (2008), s. 61-63, obálka s. 3
Zdroj: ČGS (UNM)
Geopark Barrandien otevřen / Jančaříková, Irena -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 29 (2003), s. 48
Zdroj: ČGS (UNM)
Geopark Český ráj / Řídkošil, Tomáš, 1953- -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 2 (2007), s. 26-27
Zdroj: ČGS (UNM)