Listování
od 

Geophysical research on structure of partly eroded maar volcanoes: Miocene Hnojnice and Oligocene Rychnov volcanoes (northern Czech republic) / Gaždová, Renata, Hartvich, Filip, Kolínský, Petr, Nováková, Lucie, Pécskay, Zoltán, Radoň, Miroslav, Rapprich, Vladislav, Skácelová, Zuzana, Šrámek, Josef, Valenta, Jan -- In: Journal of Geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Roč. 55, č. 4 (2010), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Geophysical research on volcanic bodies geometry in the area between the towns of Jičín and Turnov (Bohemian Paradise)
The geophysical survey in the area of the medieval fortification nearby the extinct village Mastnice
Geophysical survey of mafic intrusion near Abertamy in the Krušné hory/Erzgebirge
Geophysical survey of old mining impacts at Lukavice near Chrudim
Geophysical survey of old mining remnants at Lukavice near Chrudim
Geophysical survey of the abandoned premonstrate canonia in Louňovice pod Blaníkem. Preliminary results in 2008.
Geophysical survey of the Eastern part of the Melechov
Geophysical survey of the upper level of the Holštejnská Cave.
Geophysical techniques applied for aquifer hydrodynamics study / Kobr, Miroslav -- In: Bolletino di Geofisics Teorica ed Applicata -- Roč. 44, č. 3-4 (2003), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Geophysical techniques applied to aquifer hydrodynamics / Kobr, Miroslav -- In: Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata -- ISSN 0006-6729 -- Roč. 44, č. 3-4 (2003), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Geophysical well logging in hydrogeologic studies: possibilities in the Cheb Basin, West Bohemia / Irovská, Jana, Kobr, Miroslav, Krásný, Jiří -- In: Proceedings of the 6th Meeting of Environmental and Engineering Geophysical Society, Bochum, 3-7 September 2000 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Geophysical Well Logging / Kobr, Miroslav, Mareš, Stanislav, Paillet, Frederick (2005) -- In: Hydrogeophysics -- ISBN 978-1-4020-3101-4
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Geophysically determined occurrence of a neovolcanic structure near Dobrá Voda (the Teplá crystalline complex)
Geophysics in the Czech Republic / Kobr, Miroslav -- In: European Geologist -- ISSN 0354-6764 -- Roč. 2004, č. June (2004), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Geophysics in the region: geological interpretation of the 9HRM seismic profiles in Western Bohemia / Dvořáková, Vlastimila, Tomek, Čestmír, Vrána, Stanislav -- In: Sborník geologických věd. Geologie -- ISSN 0581-9172 -- Vol. 47 (1997), p. 43-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Geophysics in the region of the project: gravimetry / Chlupáčová, Marta, Mrlina, Jan, Šrámek, Josef, Švancara, Jan -- In: Sborník geologických věd. Geologie -- ISSN 0581-9172 -- Vol. 47 (1997), p. 24-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Geophysics in the region of the project: magnetometry and radiometry / Beneš, Lubomír, Manová, Magdalena, Pokorný, Ladislav -- In: Sborník geologických věd. Geologie -- ISSN 0581-9172 -- Vol. 47 (1997), p. 36-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Geophysikalische Methoden in mittelalterlicher Archaeologie / Hašek, Vladimír, Tymonová, Markéta, Unger, Josef -- In: Přehled výzkumů (Archeologický ústav Akademie věd České republiky) -- ISSN 1211-7250 -- Jg. 1993-1994 (1997)
Zdroj: ČGS (UNM)
Geophysikalische Prospektion der Deponie bei Mydlovary-Zahájí in Südböhmen / Alexejeva, Ludmila, Dohnal, J., Iliceto, V., Jane, Z., Kněz, J., Mareš, Stanislav, Zima, Ladislav -- In: Freiberger Forschungshefte. Reihe C, Geowissenschaften -- ISSN 0071-9404 -- Jg. 482 (2000)
Zdroj: ČGS (UNM)