Listování
od 

Geophysical well logging in hydrogeologic studies: possibilities in the Cheb Basin, West Bohemia / Irovská, Jana, Kobr, Miroslav, Krásný, Jiří -- In: Proceedings of the 6th Meeting of Environmental and Engineering Geophysical Society, Bochum, 3-7 September 2000 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Geophysical Well Logging / Kobr, Miroslav, Mareš, Stanislav, Paillet, Frederick (2005) -- In: Hydrogeophysics -- ISBN 978-1-4020-3101-4
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Geophysically determined occurrence of a neovolcanic structure near Dobrá Voda (the Teplá crystalline complex)
Geophysics in the Czech Republic / Kobr, Miroslav -- In: European Geologist -- ISSN 0354-6764 -- Roč. 2004, č. June (2004), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Geophysics in the region: geological interpretation of the 9HRM seismic profiles in Western Bohemia / Dvořáková, Vlastimila, Tomek, Čestmír, Vrána, Stanislav -- In: Sborník geologických věd. Geologie -- ISSN 0581-9172 -- Vol. 47 (1997), p. 43-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Geophysics in the region of the project: gravimetry / Chlupáčová, Marta, Mrlina, Jan, Šrámek, Josef, Švancara, Jan -- In: Sborník geologických věd. Geologie -- ISSN 0581-9172 -- Vol. 47 (1997), p. 24-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Geophysics in the region of the project: magnetometry and radiometry / Beneš, Lubomír, Manová, Magdalena, Pokorný, Ladislav -- In: Sborník geologických věd. Geologie -- ISSN 0581-9172 -- Vol. 47 (1997), p. 36-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Geophysikalische Methoden in mittelalterlicher Archaeologie / Hašek, Vladimír, Tymonová, Markéta, Unger, Josef -- In: Přehled výzkumů (Archeologický ústav Akademie věd České republiky) -- ISSN 1211-7250 -- Jg. 1993-1994 (1997)
Zdroj: ČGS (UNM)
Geophysikalische Prospektion der Deponie bei Mydlovary-Zahájí in Südböhmen / Alexejeva, Ludmila, Dohnal, J., Iliceto, V., Jane, Z., Kněz, J., Mareš, Stanislav, Zima, Ladislav -- In: Freiberger Forschungshefte. Reihe C, Geowissenschaften -- ISSN 0071-9404 -- Jg. 482 (2000)
Zdroj: ČGS (UNM)
Geophysikalische Prospektion und archäologische Grabungen in der Katharinkirche Frohnleiten (Steiermark) / Fuchs, Gerald, Hašek, Vladimír, Unger, Josef -- In: Přehled výzkumů (Archeologický ústav Akademie věd České republiky) -- ISSN 1211-7250 -- Jg. 1993-1994 (1997)
Zdroj: ČGS (UNM)
Die Geophysikalische Untersuchung der Hydrogeologischen Strukturen im Cheb-Becken / Dobeš, Miroslav, Hercog, František, Mazáč, Oldřich -- In: Sborník geologických věd. Užitá geofyzika -- ISSN 0036-5319 -- Nr. 21 (1986)
Zdroj: ČGS (UNM)
Geopolymer - alternativa cementu / Steinerová, Michaela -- In: Lafarge cement journal -- Roč. 4, č. 2 (2007), s. 6-7
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Geopolymer composites and restoration of baroque terracotta statue / Hanzlíček, Tomáš, Perná, Ivana, Steinerová, Michaela, Straka, Pavel -- In: Alkali activated materials - research, production and utilization. Proceedings -- S. 267-270
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Geopolymer nanocomposites / Steinerová, Michaela -- In: 7th ECNP International Conference on Nanostructured Polymers and Nanocomposites. Book of Abstracts -- S. 32-39
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Geoprostorová řešení Autodesku / René, Miloš -- In: CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie -- Roč. 16, č. 3 (2006), s. 16-17
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Geoprostorové řízení zdrojů - Intergraph řešení pro správu inženýrských sítí a komunikací / René, Miloš -- In: Geoinformace -- č. 3 (2004), s. 7-8
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Georadar - výhody a úskalí metody / Hladík, Vít, 1962-, Hruška, Jiří, Hubatka, František -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 1, č. 4 (1998), s. 7-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Georadarový průzkum koryta Vltavy v blízkém okolí Karlova mostu / Nedvěd, Jiří -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 8, č. 2 (2005), s. 17-18
Zdroj: ČGS (UNM)
GEORAMAN 2002 - 5th International Conference on Raman Spectroscopy Applied to Earth Sciences , Abstracts to the international conference held in Prague, Czech Republic on June 12-15, 2002 (Variant.)