Listování
od 

Geotechnical monitoring and mathematical modelling in medieval Mine Jeroným (Czech Republic) / Hrubešová, E., Kaláb, Zdeněk, Kořínek, R., Žůrek, P. -- In: Górnictwo i geoinzynieria -- Roč. 31, č. 3 (2007), s. 183-190
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geotechnical problems in vaste storage
Geotechnical properties of loess in the Hron hilly country
Geotechnical survey in Gabčíkovo dam (Dynamic penetration test - left lock chamber in Gabčíkovo) / Sukeník, Štefan -- In: Ph.D. Workshop 2006 Proceedings -- s. 49-53
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geotechnical training at the Czech Technical University at Prague - Faculty of Civil Engineering
Geotechnická databáze - další krok rozvoje geologické databanky / Větrovský, Milan -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2001), s. 25-28, 2 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotechnická měření v historickém důlním díle / Kaláb, Zdeněk -- In: Vědecké publikace fakulty stavební VŠB-TU Ostrava -- -, - (2009), s. 1-45
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geotechnické aspekty zemědělských staveb / Vosáhlo, Jiří -- In: 19.celostátní konference Zakládání staveb Brno 1991 -- s. 226-230
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotechnické dny 1999 - Odborný seminář ke stému výročí akademika Quida Záruby, zakladatele československé inženýrské geologie / Schütznerová, Venceslava -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 74, č. 3 (1999), s. 298
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotechnické měření v tunelech při použití nové rakouské metody / Zajíc, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 3 (1984), s. 76-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotechnické modely inžinierskych úloh v geologickom prostredí / Jesenák, Ján, Masarovičová, Mária -- In: Progresívne smery v inžinierskogeologickom výskume -- s. 43-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotechnické parametry poloskalních hornin tunelu Jablunkov / Kresta, František -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Č. 3-4 (2013), s. 10-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotechnické problémy Islandu / Škopek, Jiří, 1922-2005 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 4 (1983), s. 446
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotechnické problémy památkových objektů a příklady jejich sanace / Fuka, Zdeněk, Woletz, Jan -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 7, č. 4 (1982), s. 210-219
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotechnické problémy ťažby uhlia a urbanistického rozvoja Hornej Nitry / Andor, Ladislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 1 (1986), s. 29
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotechnické problémy ukládání odpadů / Vaníček, Ivan -- In: 19.celostátní konference Zakládání staveb Brno 1991 -- s. 5-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotechnické problémy výstavby tunelů v západní Evropě / Pašek, Jaroslav -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 3 (1986), s. 332
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotechnické problémy zakládání na svazích v Praze / Pašek, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 1 (1990), s. 14-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotechnické vlastnosti spraší Hronskej pahorkatiny / Šajgalík, Ján -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 8 (1992), s. 232-235
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotechnické vlastnosti terciérních jílů z hlediska realizace podzemních kolektorů v Brně / Horák, Vladislav, Hrdý, Josef -- In: Brno a geologie : sborník příspěvků -- s. 104-107
Zdroj: ČGS (UNM)