Listování
od 

Geotechnické problémy zakládání na svazích v Praze / Pašek, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 1 (1990), s. 14-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotechnické vlastnosti spraší Hronskej pahorkatiny / Šajgalík, Ján -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 8 (1992), s. 232-235
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotechnické vlastnosti terciérních jílů z hlediska realizace podzemních kolektorů v Brně / Horák, Vladislav, Hrdý, Josef -- In: Brno a geologie : sborník příspěvků -- s. 104-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotechnický monitoring při sanaci nestabilního svahu / Naterop, Daniel, Záleský, Marek -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 6, č. 1 (2003), s. 17-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotechnický monitoring při stavbě tunelu Valík u Plzně / Bernard, Radek -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 9, č. 2 (2006), s. 7-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotechnický monitoring tunelu Slivenec včetně měření na definitivním ostění tunelu / Bernard, Radek, Křístek, Vladimír, Šenk, Petr, Vráblík, Lukáš -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Č. 3 (2012), s. 24-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotechnický průzkum pro přehrady ohrožené zemětřesením / Drozd, Karel -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 27, č. 2 (1982), s. 223-224
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotechnický průzkum přehradního tělesa u Potštátu / Müller, Karel, Plšek, B., Staš, Lubomír -- In: Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů -- s. 67-73
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geotechničeskije modeli inženernych zadač v geologičeskoj srede
Geotechnika a ochrana podzemní vody / Hanzlík, Josef -- In: Mezinárodní vědecká konference Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- s. 66-70
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Geotechnische Beurteilung kristalliner Gesteine des Erzgebirge mittels bohrloch-geophysikalischer Messung / Horáček, Miloš, Kaláb, Zdeněk, Mareš, Stanislav -- In: Freiberger Forschungshefte. Reihe C, Geowissenschaften -- ISSN 0071-9404 -- Jg. 447 (1990)
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotechnische Untersuchung der untertägigen Erdgasspeicherung in Kavernen
Geotectonic and structural phenomena in Western Bohemia and their manifestation in electrical conductivity data / Hudečková, E., Klause, R., Murasch, K., Pícha, Bohumil, Schwarz, G. -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 39, no. 1 (1994)
Zdroj: ČGS (UNM)
II. Geotectonic background of origin of Western Carpathian sedimentary Basins / Janočko, Juraj, Kováč, Michal, 1952- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 35, no. 3-4 (2003), p. 169-180
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotectonic environment of the late variscan mineralization of the Bohemian massif / Bernard, Jan Hus, 1928- -- In: Bull. BRGM. Sect.2 -- No. 2 (1982), p. 101-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotectonic environment of the Late-Variscan vein mineralization of the Bohemian Massif / Bernard, Jan Hus, 1928- -- In: Symposium Gites filoniens Pb Zn F Ba de basse température du domaine varisque d'Europe et d'Afrique du Nord - Résumés des communications -- s. [1]
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotectonic Layout of the Rosice-Oslavany Basin as related to the paleogeographical development of the southern part of the Boskovice furrow / Květ, Radan, Malý, Lubomír -- In: Coal-bearing formations of Czechoslovakia -- s. 207-211
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotectonic position of granulitic complex in South Bohemia (The Bohemian Massif) / Kučerová, Lenka -- In: Seventh meeting of the EurSeventh meeting of the European Union of Geosciences : April 4-8th 1993 Strasbourg. Terra abstracts, suppl. no. 1 -- s. 428-429
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotectonic position of the Krušné hory (Erzgebirge) tin-bearing batholith in the geological structure of Europe (A Review) / Štemprok, Miroslav, Vyskočil, Vincenc, Zoubek, Vladimír -- In: Freiberger Forschungshefte. Reihe C, Geowissenschaften -- ISSN 0071-9404 -- Vol. 467 (1996), p. 59-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotectonic position of topaz-bearing granites of the Saxothuringian zone / René, Miloš -- In: Erlangen Geologische Abhandlungen -- Sonderband 3 (2002), s. 79-80
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH