Listování
od 

Geotechnische Beurteilung kristalliner Gesteine des Erzgebirge mittels bohrloch-geophysikalischer Messung / Horáček, Miloš, Kaláb, Zdeněk, Mareš, Stanislav -- In: Freiberger Forschungshefte. Reihe C, Geowissenschaften -- ISSN 0071-9404 -- Jg. 447 (1990)
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotechnische Untersuchung der untertägigen Erdgasspeicherung in Kavernen
Geotectonic and structural phenomena in Western Bohemia and their manifestation in electrical conductivity data / Hudečková, E., Klause, R., Murasch, K., Pícha, Bohumil, Schwarz, G. -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 39, no. 1 (1994)
Zdroj: ČGS (UNM)
II. Geotectonic background of origin of Western Carpathian sedimentary Basins / Janočko, Juraj, Kováč, Michal, 1952- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 35, no. 3-4 (2003), p. 169-180
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotectonic environment of the late variscan mineralization of the Bohemian massif / Bernard, Jan Hus, 1928- -- In: Bull. BRGM. Sect.2 -- No. 2 (1982), p. 101-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotectonic environment of the Late-Variscan vein mineralization of the Bohemian Massif / Bernard, Jan Hus, 1928- -- In: Symposium Gites filoniens Pb Zn F Ba de basse température du domaine varisque d'Europe et d'Afrique du Nord - Résumés des communications -- s. [1]
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotectonic Layout of the Rosice-Oslavany Basin as related to the paleogeographical development of the southern part of the Boskovice furrow / Květ, Radan, Malý, Lubomír -- In: Coal-bearing formations of Czechoslovakia -- s. 207-211
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotectonic position of granulitic complex in South Bohemia (The Bohemian Massif) / Kučerová, Lenka -- In: Seventh meeting of the EurSeventh meeting of the European Union of Geosciences : April 4-8th 1993 Strasbourg. Terra abstracts, suppl. no. 1 -- s. 428-429
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotectonic position of the Krušné hory (Erzgebirge) tin-bearing batholith in the geological structure of Europe (A Review) / Štemprok, Miroslav, Vyskočil, Vincenc, Zoubek, Vladimír -- In: Freiberger Forschungshefte. Reihe C, Geowissenschaften -- ISSN 0071-9404 -- Vol. 467 (1996), p. 59-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotectonic position of topaz-bearing granites of the Saxothuringian zone / René, Miloš -- In: Erlangen Geologische Abhandlungen -- Sonderband 3 (2002), s. 79-80
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Geotectonic position, petrochemical and geochronological features of the younger granite complex in the Krušné hory (Erzgebirge) of the Bohemian Massif / Černyšev, I. V., Judincev, S. V., Simonova, L. I., Veličkin, V. I. -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 39, no. 1 (1994), p. 116
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotectonic setting of basic volcanics in the Barrandian Upper Proterozoic / Waldhausrová, Jarmila -- In: Geological model of Western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FRG. Abstracts -- s. 37-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotectonic significance of granulites bearing on the character of Saxothuringicum /Teplá-Barrandian boundary, North Bohemia / Kotková, Jana, 1963-, Lardeaux, Jean-Marc -- In: 8. Rundgespräch: Geodynamik des europäischen Variszikums. Kurzfassungen (Abstracts) -- s. 19
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotectonic stages and their role in the development and morphology of the Earth in examples from Czechoslovakia
Geotectonic units of Czech Median Mass and their role in distribution of uranium mineralisation / Kazakov, A., Melnik, I., Milovanov, I. -- In: 30th International Geological Congress, Beijing, China, 4-14 August 1996: abstracts - Volume 2 -- s. 701
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotektonické etapy a jejich role ve vývoji a tvářnosti Země na příkladech z Československa / Květ, Radan, 1928- -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 87 (1988), s. 95-111
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotektonický plán rosicko-oslavanské pánve ve vztahu k paleogeografickému vývoje jižní části boskovické brázdy / Květ, Radan, Malý, Lubomír -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 37
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotektonika / Maheľ, Michal -- In: Poznatky čs. účastníků 28. mezinárodního geologického kongresu (MGK) -- s. 55-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotektonika vybraných území v severnom veporiku / Kubíny, Dušan -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 94 (1992), s. 69-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotektonische Positions des Saxothuringikums im Rahmen des europäischen variszischen Tektogens / Dvořák, Jaroslav -- In: Zentralblatt für Geologie und Paläontologie -- ISSN 0340-5109 -- Roč. I, č. 1-2 (1989), s. 366
Zdroj: ČGS (UNM)