Listování
od 

Geotektonika / Maheľ, Michal -- In: Poznatky čs. účastníků 28. mezinárodního geologického kongresu (MGK) -- s. 55-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotektonika vybraných území v severnom veporiku / Kubíny, Dušan -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 94 (1992), s. 69-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotektonische Positions des Saxothuringikums im Rahmen des europäischen variszischen Tektogens / Dvořák, Jaroslav -- In: Zentralblatt für Geologie und Paläontologie -- ISSN 0340-5109 -- Roč. I, č. 1-2 (1989), s. 366
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotermal maps in the world
Geotermálna energia na Slovensku / Franko, Ondrej -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 67, č. 8 (1988), s. 448-451
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotermálna energia východoslovenskej panvy a možnosti jej využitia / Remšík, Anton -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 3 (1992), s. 64-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotermálne ložisko na východoslovenskom neogéne viazané na pochovanú vulkanickú štruktúru Beša-Čičarovce / Rudinec, Rudolf -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 2 (1988), s. 123-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotermálne mapy vo svete / Franko, Ondrej -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 287-292
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotermálne vody podunajskej a viedenskej panvy / Bodiš, Dušan, Fendek, Marián, Franko, Ondrej, Remšík, Anton -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 3 (1990), s. 241-250
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotermálne zdroje komárňanskej kryhy / Bodiš, Dušan, Franko, Ondrej, Remšík, Anton -- In: Západné Karpaty. Séria hydrogeológia a inžinierska geólogia -- ISSN 0139-7583 -- Roč. 10 (1992), s. 159-199
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotermální elektrárny v Mexiku / Kudělásek, Vladimír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 8-9 (1987), s. 249-251
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotermální energie v Peru / Bouška, Vladimír, 1933-, Fediuk, František, 1929- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 11 (1982), s. 326-328
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotermální energie v severní Kalifornii / Cidlinský, Karel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 11 (1983), s. 322-323
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotermální mapa ČSR 1:500 000 (část Čechy a Morava) / Hazdrová, Milena -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 74-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotermální pole v západní části krkonošsko-jizerského masivu - fikce nebo realita? : 03-14 Liberec / Klomínský, Josef -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 179-182, Příl. 16
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotermální teplo- významný energetický zdroj Kostariky / Schejbal, Ctirad, Zamarský, Vítězslav, 1938- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 6 (1997), s. 207-210
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotermální vrty ve Švédsku / Šmolík, Stanislav -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 291-311
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotermálny výskum vo Francúzsku / Remšík, Anton -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 10 (1991), s. 305-307
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotermické modelování zemské kůry s využitím údajů hlubinného seizmického sondování / Čermák, Vladimír, 1937- -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa -- s. 31-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Geotermické zdroje v České republice