Listování
od 

Geotouristical education in the Czech Republic carried out by Czech Geological Survey / Lorencová, Markéta -- In: Geotourism-New dimensions in XXI century tourism and for future development -- ISBN 978-80-87487-00-6 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Geotrasa Sudetská, geologicko-turistický průvodce / Mrázová, Štěpánka, 1965-, Skácelová, Darja -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 18 (2014), s. 7-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Geoturistika - propagace geologie v České republice prováděné Českou geologickou službou
GeoVal 125 - grafický interaktívny databázový prostriedok pre valorizáciu územia / Martinovič, Milan -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Geoinformatika -- s. 109
Zdroj: ČGS (UNM)
Geovědní Informační Konzorcium - Národní report České republiky
Geovědy: jejich význam pro společnost / Štědrá, Veronika, Turek, Jan, Vacek, Václav -- In: Sborník studijních materiálů ke kurzu Mezioborové dimenze vědy, 2. díl -- ISBN 978-80-7435-293-5 -- 19
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Geovisualization of aggregates for AAR prediction and its importance for risk management / Gregerová, Miroslava, Všianský, Dalibor -- In: 13th International Confernce on AAR in Concrete -- ISBN 978-82-7385-128-4 -- 15
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Geovisualization of Aggregates for AAR Prediction and its Importance for Risk Management / Gregerová, Miroslava, Všianský, Dalibor -- In: Conference Proceedings 13th ICAAR - Program and Abstracts -- ISBN 978-82-7385-128-4 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Geowissenschaften und Denkmalpflege - Bauwerkskartierung, Natursteinverwitterung, Konservierungsstrategien (Variant.)
Geowissenschaften und Öffentlichkeit, 10.-13.04.2002 in Viechtach - 6. Internationale Tagung der Fachsektion GEOTop der Deutschen geologischen Gesellschaft - Tagungsband (Variant.)
Geowissenschaftliche Probleme des mitteldeutschen Braunkohlenreviers und seines Untergrundes (Variant.)
Geowissenschaftliche untersuchungen im Umfeld der Kontinentalen Tiefbohrung (KTB), Oberpfalz (Variant.)
Geowissenschaftliche Untersuchungen im Umfeld der Kontinentalen Tiefbohrunhg (KTB), Oberpfalz (Variant.)
Gephysical mapping by very low frequencies method and drilling survey in the vicinity of the Hranická chasm (Hranice Karst)
Geralinura carbonaria (Arachnida; Uropygi) from Mazon Creek, Illinois, USA, and the origin of subchelate pedipalps in whip scorpions / Dunlop, Jason A., Tetlie, O. Erik -- In: Journal of paleontology -- ISSN 0022-3360 -- Vol. 82, no. 2 (2008), p. 299-312
Zdroj: ČGS (UNM)
Gerhard Merkators'Karte von Böhmen und ihre Quellen / Dušek, R., Kozák, Jan -- In: Gerhard Mercator und seine Zeit -- s. 89-95
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Gerhard van Swieten a vznik vysokého báňského školství v habsburské monarchii / Haubelt, Josef -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 28 -- ISSN 0139-7931 -- Roč. 162 (1999), s. 43-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Gerhard van Swieten und die Entstehung des Hochschulunterrichts der Montanistik in Habsburger Monarchie
The German deep drilling project, KTB (Variant.)