Listování
od 

Gidrologičeskije uslovija vostočnej časti Slovackogo karsta v 1982-1985 gg.
Gidrotermal'naja ceolitizacija andezitovych klastičeskich lavovych brekčij v neovulkanitach srednej Slovakii
Gidrotermaľnyj sintez anaľcima raspadom aľbitita
Gidrotermaľnyj sintez vollastonita iz spongolita
Gigantická hvězdicovitá ichnofosilie spodnodevonského stáří z Cikánky u Radotína: objev a ztráta dosud jediného nálezu / Mikuláš, Radek -- In: Český kras -- s. 75-77
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Gigantická hvězdicovitá ichnofosilie spodnodevonského stáří z Cikánky u Radotína: objev a ztráta dosud jediného nálezu / Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 24 (1998), s. 75-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Gigantické ložisko Bayan Obo v Číně, část 1.: Hlavní typy rud REE-Fe-Nb-Sc / Chakhmouradian, Anton, Cihlářová, Hana, Kempe, Ulf, Kynický, Jindřich, Reguir, Katarina, Smith, Martin, Vašinová Galiová, Michaela, Xu, Cheng -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 45 (2012), s. 226-231
Zdroj: ČGS (UNM)
Gigantism in tadpoles of the Neogene frog Palaeobatrachus / Böttcher, R., Roček, Zbyněk, Wassersug, R. -- In: Paleobiology -- Roč. 32, č. 4 (2006), s. 666-675
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
"Gilbert Type Delta" versus "Accumulation Terraces" Models and Their Application to Middle Turonian-Early Coniacian Sedimentary Setting in the Intrasudetic Basin: a Discussion / Wojewoda, Jurand -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 16 (2003), p. 109-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Giovanni Pietro de Pomis´ medal of the battle of the White Mountain. / Kleisner, Tomáš -- In: Studia Rudolphina -- ISSN 1213-5372 -- Roč. 8, č. prosinec (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Gipegennaja mineralizacija mestoroždenija Nižnaja Myšlja
Gipergennoje razloženije pemzy i obrazovanije ilistych mineralov v riolitovych tufach v severozapadnom napravlenii ot Velka Trnja v vostočnoj Slovakii
Girlandové půdy na Zuberci / Vítek, Jan, 1946- -- In: Krásy Slovenska -- Roč. 60, č. 1 (1983), s. 39-40
Zdroj: ČGS (UNM)
GIS - Analýza potřeb uživatelů / René, Miloš -- In: System -- Roč. 2, č. 4 (2000), s. 16-18
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
GIS a Internet / René, Miloš -- In: CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie -- Roč. 9, č. 2 (1999), s. 12-15
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
GIS a WAP / René, Miloš -- In: CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie -- Roč. 10, č. 5 (2000), s. 22-24
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
The GIS analysis of indoor radon and soil gas radon in major rock types of the Czech Republic
The GIS analysis of indoor radon and soil gas radon in major rock types of the Czech Republic / Barnet, Ivan, 1955-, Fojtíková, Ivana, Mikšová, Jitka -- In: Radon investigations in the Czech Republic IX and the sixth international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping -- ISBN 80-7075-585-7 -- s. 5-11
Zdroj: ČGS (UNM)
GIS analýza vztahu radonu v objektech a v podloží v hlavních horninových typech České Republiky / Barnet, Ivan, Fojtíková, Ivana, Mikšová, Jitka -- In: Šestý mezinárodní workshop Geologické Aspekty Mapování Radonového rizika -- ISBN 80-7075-585-7
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
GIS and the hydrologic models utilization in the watershed management