Listování
od 

Globální rozložení napětí podle S.K. Runcorna a vztah k tektonice / Ježek, Josef, Martinec, Zdeněk, Pěč, Karel -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 232-243
Zdroj: ČGS (UNM)
Globální rozmístění paleozoických oolitických železných rud
Globální struktura hustoty v zemském plášti / Martinec, Zdeněk, 1952-, Pěč, Karel, 1930-1993 -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 135-150
Zdroj: ČGS (UNM)
Globální špačci na úsvitu nové doby : Ceny obilí se na původní úroveň už nejspíš nevrátí, energie totiž budou stále dražší / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 18, č. 39 (2007)
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Globální teplota roste nepravidelně / Střeštík, Jaroslav -- In: Bioclimatology and natural hazards. Proceedings -- S. 1-7
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Globální trendy a nové regionální výzvy v rozvoji větrné energetiky na příkladu Mexika / Cetkovský, Stanislav -- In: XVI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků -- S. 272-276
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Globální změna klimatu a bilance uhlíku v rašeliništích
Globální změny klimatu, tektonika a tektitový problém / Bouška, V., Cílek, Václav -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 8 (1995), s. 256-260
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Globální změny klimatu, tektonika a tektitový problém / Bouška, Vladimír, Cílek, Václav, jr. -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 8 (1995), s. 256-260
Zdroj: ČGS (UNM)
Globaľnyje sobytija i stratigrafija paleozoja Barrandijena (kembrij do strednego devona, Čechoslovakija)
Globicornis rakovici n.sp., a new fossil species (Coleoptera: Dermestidae: Megatomini) from Baltic amber / Háva, Jiří -- In: Alavesia -- ISSN 1887-7419 -- Vol. 2 (2008), p. 3-5
Zdroj: ČGS (UNM)
'Glockerite' from Zlaté hory
The Glossifungites and Trypanites Ichnofacies on a weathered (and subsequently re-compacted) metavolcanic rock (Cretaceous, Czech Republic) / Adamovič, Jiří, Mikuláš, Radek, Němečková, Monika -- In: Third International Bioerosion Workshop. Contributions -- s. 25-26
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Glossinotoechiidae (Braquiópodos uncinuloideos) del Devónico de la Cordillera Cantábrica (N de Espana) / García-Alcalde, Jenaro L. -- In: Revista espanola de paleontología -- ISSN 0213-6937 -- Vol. 23, no. 2 (2008), p. 237-266
Zdroj: ČGS (UNM)
Glówne elementy paleogeograficzne Zachodnich Karpat Zewnetrznych v późnej jurze i wczesnej kredzie / Golonka, J., Krobicki, M., Skupien, P., Vašíček, Zdeněk, Waśkowska - Oliwa, A. -- In: Geologia 2008 -- Roč. 34, 3/1 (2008), s. 61-72
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Glubinn oje strojenije Češskogo massiva i raspredelenije akkumulacij rudnych mineralov
Gmelinit - vzácný zeolit našich vulkanitů / Fuchs, Petr, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 6 (2013), s. 518-522
Zdroj: ČGS (UNM)
Gnawing Traces on Reptile and Mammal Bones from Ahníkov (North Bohemian Brown-Coal Basin, Miocene, Czech Republic) / Dvořák, Z., Kadlecová, Eva, Mikuláš, Radek -- In: 9th Coal Geology Conference. Reasonable utilization of coal reserves with regard to the environment, geology and paleontology of coal-bearing strata, coal prospecting, exploration and evaluation, energy policy, utilization, trace elements, coalbed methane, environmental impact of mining, combustion of coal -- s. 30
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Die Gneise des Erzgebirges - hochmetamorphe Äquivalente von neoproterozoisch-frühpaläozoischen Grauwacken und Granitoiden der Cadomiden / Tichomirowa, Marion -- In: Freiberger Forschungshefte. Reihe C, Geowissenschaften -- ISSN 0071-9404 -- Jg. 495 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Gneiss-amphibolite complex of Gemericum