Listování
od 

Global time scale and regional stratigraphic reference scales of Central and West Europe, East Europe, Tethys, South China, and North America as used in the Devonian-Carboniferous-Permian Correlation Chart 2003 (DCP 2003) / Aleksejev, Aleksandr S., Čuvašov, B. I., Davydov, V. I., Devuyst, F.-X., Forke, H. C., Grunt, T. A., Hance, Luc, Heckel, P. H., Izoch, N. G., Jin, Y.-G., Jones, P. J., Kotljar, G. V., Kozur, H. W., Menning, Manfred, Nemyrovska, Tamara I., Schneider, Jörg W., Wang, X.-D., Weddige, Karsten, Weyer, Dieter, Work, D. M. -- In: Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology -- ISSN 0031-0182 -- Vol. 240, no. 1-2 (2006), p. 318-372
Zdroj: ČGS (UNM)
Global trends in mining of basic nonmetallic raw materials
A global vertical reference frame based on four regional vertical datums / Burša, Milan, 1929-, Kenyon, Steve, Kouba, Jan, Šíma, Zdislav, 1947-, Vatrt, Viliam, Vojtíšková, Marie -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 48, no. 3 (2004), p. 493-502
Zdroj: ČGS (UNM)
Global view on the use of certified reference materials in the analysis of contaminated soils. Proceedings of the seminar Analysis of contaminated soils
Global warming and the natural resources of the northern polar regions: their use and conservation / Demek, Jaromír -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica -- Vol. 33 (1994), p. 5-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Globalizace a její vliv na rozvoj Brna / Vaishar, Antonín -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 52, č. 1 (2000), s. 77-87
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Globalizace maloobchodní sítě velkými firmami v Brně a jeho zázemí / Kolibová, Barbora -- In: Specifika transformačního procesu v zázemí velkých měst -- s. 45-49
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Globalizace v geografii na příkladu Brna / Vaishar, Antonín -- In: Teoreticko-metodologické problémy geografie, príbuzných disciplín a ich aplikácie -- s. 273-278
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Globálně tektonické interpretace paleomagnetických dat odvozených na fanerozoických horninách Českého masivu a Západních Karpat (Synopsis) / Krs, Miroslav, 1928-, Krsová, Marta, Man, Otakar, Pruner, Petr -- In: Sborník prací ze semináře k 75 letům profesora Zdeňka Pouby -- s. 60-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Globálně tektonické interpretace paleomagnetických dat odvozených na horninách Českého masívu a Západních Karpat (Synopsis) / Krs, Miroslav, Krsová, Marta, Man, Otakar, Pruner, Petr -- In: Sborník prací ze semináře k 75 letům profesora Zdeňka Pouby -- s. 60-71
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Globální klimatická změna / Brázdil, Rudolf, 1951- -- In: Planeta -- ISSN 1210-4124 -- Roč. 4, č. 1 (1996), s. 17-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Globální korelace uhlonosných formací / Holub, Vlastimil, Pešek, Jiří, 1936- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 11 (1986), s. 305-308
Zdroj: ČGS (UNM)
Globální korelace uhlonosných formací / Holub, Vlastimil -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 27, č. 3 (1982), s. 331
Zdroj: ČGS (UNM)
Globální pohled na využití certifikovaných referenčních materiálů při analýze kontaminovaných zemin a půd / Sychra, Václav -- In: Sborník referátů ze semináře Analýza kontaminovaných zemin a půd -- s. 77-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Globální restrukturalizace báňského průmyslu a 25 členských zemích EU - důsledky pro evropské těžaře
Globální rozložení napětí podle S.K. Runcorna a vztah k tektonice / Ježek, Josef, Martinec, Zdeněk, Pěč, Karel -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 232-243
Zdroj: ČGS (UNM)
Globální rozmístění paleozoických oolitických železných rud
Globální struktura hustoty v zemském plášti / Martinec, Zdeněk, 1952-, Pěč, Karel, 1930-1993 -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 135-150
Zdroj: ČGS (UNM)
Globální špačci na úsvitu nové doby : Ceny obilí se na původní úroveň už nejspíš nevrátí, energie totiž budou stále dražší / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 18, č. 39 (2007)
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Globální teplota roste nepravidelně / Střeštík, Jaroslav -- In: Bioclimatology and natural hazards. Proceedings -- S. 1-7
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ