Listování
od 

Globalizace v geografii na příkladu Brna / Vaishar, Antonín -- In: Teoreticko-metodologické problémy geografie, príbuzných disciplín a ich aplikácie -- s. 273-278
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Globálně tektonické interpretace paleomagnetických dat odvozených na fanerozoických horninách Českého masivu a Západních Karpat (Synopsis) / Krs, Miroslav, 1928-, Krsová, Marta, Man, Otakar, Pruner, Petr -- In: Sborník prací ze semináře k 75 letům profesora Zdeňka Pouby -- s. 60-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Globálně tektonické interpretace paleomagnetických dat odvozených na horninách Českého masívu a Západních Karpat (Synopsis) / Krs, Miroslav, Krsová, Marta, Man, Otakar, Pruner, Petr -- In: Sborník prací ze semináře k 75 letům profesora Zdeňka Pouby -- s. 60-71
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Globální klimatická změna / Brázdil, Rudolf, 1951- -- In: Planeta -- ISSN 1210-4124 -- Roč. 4, č. 1 (1996), s. 17-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Globální korelace uhlonosných formací / Holub, Vlastimil, Pešek, Jiří, 1936- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 11 (1986), s. 305-308
Zdroj: ČGS (UNM)
Globální korelace uhlonosných formací / Holub, Vlastimil -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 27, č. 3 (1982), s. 331
Zdroj: ČGS (UNM)
Globální pohled na využití certifikovaných referenčních materiálů při analýze kontaminovaných zemin a půd / Sychra, Václav -- In: Sborník referátů ze semináře Analýza kontaminovaných zemin a půd -- s. 77-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Globální restrukturalizace báňského průmyslu a 25 členských zemích EU - důsledky pro evropské těžaře
Globální rozložení napětí podle S.K. Runcorna a vztah k tektonice / Ježek, Josef, Martinec, Zdeněk, Pěč, Karel -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 232-243
Zdroj: ČGS (UNM)
Globální rozmístění paleozoických oolitických železných rud
Globální struktura hustoty v zemském plášti / Martinec, Zdeněk, 1952-, Pěč, Karel, 1930-1993 -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 135-150
Zdroj: ČGS (UNM)
Globální špačci na úsvitu nové doby : Ceny obilí se na původní úroveň už nejspíš nevrátí, energie totiž budou stále dražší / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 18, č. 39 (2007)
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Globální teplota roste nepravidelně / Střeštík, Jaroslav -- In: Bioclimatology and natural hazards. Proceedings -- S. 1-7
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Globální trendy a nové regionální výzvy v rozvoji větrné energetiky na příkladu Mexika / Cetkovský, Stanislav -- In: XVI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků -- S. 272-276
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Globální změna klimatu a bilance uhlíku v rašeliništích
Globální změny klimatu, tektonika a tektitový problém / Bouška, V., Cílek, Václav -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 8 (1995), s. 256-260
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Globální změny klimatu, tektonika a tektitový problém / Bouška, Vladimír, Cílek, Václav, jr. -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 8 (1995), s. 256-260
Zdroj: ČGS (UNM)
Globaľnyje sobytija i stratigrafija paleozoja Barrandijena (kembrij do strednego devona, Čechoslovakija)
Globicornis rakovici n.sp., a new fossil species (Coleoptera: Dermestidae: Megatomini) from Baltic amber / Háva, Jiří -- In: Alavesia -- ISSN 1887-7419 -- Vol. 2 (2008), p. 3-5
Zdroj: ČGS (UNM)
'Glockerite' from Zlaté hory