Listování
od 

Grafit-tremolitová hornina z Bačkovic u Jemnice / Buriánek, David, Houzar, Stanislav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14, č. Listopad (2007), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Grafit u Kolodějí nad Lužnicí a Hostů na Vltavotýnsku / Tichý, Ladislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 1 (2001), s. 17-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Grafit z hydrotermálne mineralizovanej brekcie v Novoveskej Hute (Spišsko-gemerské rudohorie) / Franců, Juraj, 1957-, Háber, Milan, Novotný, Ladislav, Rojkovič, Igor -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 25, č. 6 (1993), s. 461-465
Zdroj: ČGS (UNM)
Grafitická pararula z vrchu Mírovka : 23-21 Havlíčkův Brod / Procházka, Václav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 (2008), s. 185-186
Zdroj: ČGS (UNM)
Grafitické fylity devonských sérií Hrubého Jeseníku / René, Miloš -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2000 -- s. 16
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Grafitické kvarcity s vanad obsahujícími minerály v moravském moldanubiku (24-32, Třebíč; 23-24, Polná) / Houzar, Stanislav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 89-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Grafitické sedimenty Jiříčkovy jeskyně u Malenic / Cícha, Jaroslav -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 14 (1988), s. 50-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Grafitizace organické hmoty a fluidně ukládaný grafit v paleoproterozoických (birimienských) černých břidlicích zelenokamenového pásu Kaya-Goren v Burkině Faso (západní Afrika)
Grafitonosné struktury mezi Českým Krumlovem a Českými Budějovicemi s ložiskově geologickými prognózami / Tichý, Ladislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 8 (2002), s. 29-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Grafitonosné struktury v jižních Čechách / Tichý, Ladislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 5 (1992), s. 132-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Grafitová ložiska jižních Čech / Šarbach, Michal -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 5 (1998), s. 323-325
Zdroj: ČGS (UNM)
Grafitové ložisko Koloděje nad Lužnicí-Hosty / Blecha, Jan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 2 (2003), s. 101
Zdroj: ČGS (UNM)
Grafity na Českokrumlovsku / Štrupl, Vít -- In: Zpravodaj Unie geologických asociací -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Grafové struktury a některé možnosti jejich využití při modelování hydrologické bilance / Juránek, Ladislav -- In: Zprávy Geografického ústavu ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 22, č. 4 (1985), s. 61-74, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Grain orientation of some flysch graywackes, lower Carboniferous of Nízký Jeseník Mts. (Moravia) / Zapletal, Jan, 1939- -- In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica-Geologica -- No. 22 (1983), p. 55-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Grain-scale processes in actively deforming magma mushes: New insights from electron backscatter diffraction (EBSD) analysis of biotite schlieren in the Jizera granite, Bohemian Massif / Týcová, Patricie, Verner, Kryštof, Žák, Jiří -- In: Lithos -- ISSN 0024-4937 -- Roč. 106, č. 3-4 (2008), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV) -- UK, PřF
Grain-scale processes in actively deforming magma mushes: New insights from electron backscatter diffraction (EBSD) analysis of biotite schlieren in the Jizera granite, Bohemian Massif / Týcová, Patricie, Verner, Kryštof, Žák, Jiří -- In: Lithos -- ISSN 0024-4937 -- Vol. 106, no. 3-4 (2008), p. 309-322
Zdroj: ČGS (UNM)
Grain size dependent potential for self generation of magnetic anomalies on Mars via thermoremanent magnetic acquisition and magnetic interaction of hematite and magnetite / Acuna, M. H., Connerney, J. E. P., Kletetschka, Günther, Ness, F. N., Wasilewski, P. J. -- In: Physics of the Earth and Planetary Interiors -- ISSN 0031-9201 -- Roč. 148, 2-4 (2005), s. 149-156
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Grain size, geochemistry and organic pollutants in modern fluvial deposits in eastern Moravia (Czech Republic) / Dušek, Ladislav, Hilscherová, Klára, Holoubek, Ivan, Jarkovský, Jiří, Klánová, Jana, Kuchovský, Tomáš, Nehyba, Slavomír, Zeman, Josef -- In: Environmental Earth Sciences -- ISSN 1866-6280 -- Roč. 60, č. 3 (2010), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
"Gran Canón de Somoto, Nicaragua"- Fenómeno geológico de potencial turístico / Baroň, Ivo, Hradecký, Petr, Kycl, Petr, Metelka, Václav, Pécskay, Zoltán, Ševčík, Josef, Žáček, Vladimír -- In: Memoria: Programa y resúmenes, IX Congreso Geológico de América Central y VI Congreso geológico Nacional, 02-04 Julio, 2008, San José, Costa Rica -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)