Listování
od 

Granát - významná průmyslová surovina / Chrt, Jiří, Zimmerhakl, Pavel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 9 (1990), s. 269-272
Zdroj: ČGS (UNM)
Granát a ostatní minerály v mělkovodních uloženinách na lokalitě Kutná Hora-Karlov (česká křídová pánev, Česká republika)
Granát jako průmyslový minerál / Chrt, Jiří, Zimmerhakl, Pavel -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách -- s. 87-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Granát-klinopyroxenické intermediální granulity masivu St. Leonhard v českém masivu: ultravysokoteplotní metamorfóza za vysokých tlaků či ne?
Granát magnetitový kvarcit z Hrádku u Olešnice / Pavlíček, Václav, Rajlich, Petr, 1944- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 49 (2009), s. 104
Zdroj: ČGS (UNM)
Granát sblížený s čočkami šokového křemene od Horní Stropnice / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 49 (2009), s. 100
Zdroj: ČGS (UNM)
Granát ve vápenatosilikátových horninách poličského krystalinika / Buriánek, David -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2006: sborník abstraktů -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9 (2002), s. 79-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Granát z moldanubických rul uranového ložiska Rožná / René, Miloš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9, - (2002), s. 79-81
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Granátem bohaté pásky v amfibolické rule u Sobotína (14-42 Rýmařov) / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 85-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Granaten in der Moravischen Zone in Österreich / Höck, V., Marschallinger, R., Topa, D. -- In: 3. Symposium für Tektonik, Strukturgeologie, Kristallingeologie im deutschsprachigen Raum. Kurzfassungen der Vorträge und Poster -- s. 94-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Granátovce z jednotek na východním okraji českého masivu / Buriánek, David, Otava, Jiří -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2007: sborník abstraktů -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Granátovce z jednotek na východním okraji Českého masivu / Buriánek, David, Otava, Jiří, 1950- -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2007: sborník abstraktů -- s. 5-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Granátovec ze Smrčiny u Sobotína / Žáček, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8, č. 1 (2000), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Granátovec ze Smrčiny u Sobotína / Žáček, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 259-260
Zdroj: ČGS (UNM)
"Granátovka" near Petrov nad Desnou - a classic occurrence of garnet mica schist in the Hrubý Jeseník Mts. (northern Moravia)
"Granátovka" u Petrova nad Desnou - klasické naleziště granátického svoru v Hrubém Jeseníku / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 304-305
Zdroj: ČGS (UNM)
Granátový náhrdelník k životnímu jubileu / Souček, Jiří -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 11 (2010), s. 8-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Granatsoderžaščije amfibolity Zapadnych Karpat