Listování
od 

Granátem bohaté pásky v amfibolické rule u Sobotína (14-42 Rýmařov) / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 85-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Granaten in der Moravischen Zone in Österreich / Höck, V., Marschallinger, R., Topa, D. -- In: 3. Symposium für Tektonik, Strukturgeologie, Kristallingeologie im deutschsprachigen Raum. Kurzfassungen der Vorträge und Poster -- s. 94-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Granátovce z jednotek na východním okraji českého masivu / Buriánek, David, Otava, Jiří -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2007: sborník abstraktů -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Granátovce z jednotek na východním okraji Českého masivu / Buriánek, David, Otava, Jiří, 1950- -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2007: sborník abstraktů -- s. 5-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Granátovec ze Smrčiny u Sobotína / Žáček, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8, č. 1 (2000), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Granátovec ze Smrčiny u Sobotína / Žáček, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 259-260
Zdroj: ČGS (UNM)
"Granátovka" near Petrov nad Desnou - a classic occurrence of garnet mica schist in the Hrubý Jeseník Mts. (northern Moravia)
"Granátovka" u Petrova nad Desnou - klasické naleziště granátického svoru v Hrubém Jeseníku / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 304-305
Zdroj: ČGS (UNM)
Granátový náhrdelník k životnímu jubileu / Souček, Jiří -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 11 (2010), s. 8-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Granatsoderžaščije amfibolity Zapadnych Karpat
Granáty / Skála, Roman -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 4 (1994), s. 149-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Granáty krystalinického podloží severočeské křídy uranového ložiska Hamr na Jezeře, severní Čechy
Granáty ostrova Smöla / Fediuk, František, 1929- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1981, č. 3 (1983), s. 302-303
Zdroj: ČGS (UNM)
Granáty pararúl centrálnej zóny Západných Karpát / Hovorka, Dušan, 1933-, Krištín, Jozef, Méres, Štefan -- In: Mineralia slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 4 (1987), s. 286-309
Zdroj: ČGS (UNM)
Granáty předdevonských hornin východní části Hrubého Jeseníku (severní Morava)
Granáty v českých a moravských pegmatitech / Novák, Milan, 1952- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 4 (1994), s. 161-162
Zdroj: ČGS (UNM)
Granáty z leukokratního miarolitického granitu od Milína / Pivec, Edvín, jr. -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 1 (1990), s. 81-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Granáty z Malé Úpy v Krkonoších / Čopjaková, Renata, Rus, Petr, Škoda, Radek -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 2 (2010), s. 105-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Granáty z pegmatitů Hrubého Jeseníku / Novák, Milan, 1952- -- In: Časopis Moravského muzea v Brně. Vědy přírodní -- Roč. 73, č. 1-2 (1988), s. 3-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Grand Canyon - světová učebnice stratigrafie / Jedlička, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 5 (2008), s. 475-477
Zdroj: ČGS (UNM)