Listování
od 

Granulometrie kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy s Dyjí (34-41 Moravský Ján, 34-23 Břeclav, 34-24 Holíč, 34-22 Hodonín) / Havlíček, Pavel, Nehyba, Slavomír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 84-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Granulometrie kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy s Dyjí / Havlíček, Pavel, Nehyba, Slavomír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2001), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Granulometrie kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy s Dyjí / Havlíček, Pavel, Nehyba, Slavomír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2000, č. 1 (2001), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Granulometry of Quaternary sediments in the confluence area of Morava and Dyje Rivers
Graphic information system for reclamation management of landscape affected by opencast mining
Graphic outputs based on data of databases of coal basins of Czech Republic
Graphic pegmatite from Žár near Nové Hrady Southern Bohemia
Graphic presentation of the fault Plane Solution / Gruntorád, Boris, Kaláb, Zdeněk, Veselá, Vlasta -- In: European Seismological Commission. 24. General Assembly 1994. Proceedings and Activity Report 1992-1994. 3 -- s. 1327-1334
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Graphic programs to simulate the rock environment and explosion
Graphical output for ground water flow modelling by finite differencial method
Graphical representation of constitutive equations / Gudehus, Gerd, Mašín, David -- In: Geotechnique -- ISSN 0016-8505 -- Roč. 52, č. 2 (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Graphico-numerical method of solving slope stability in stress limit state
Graphite and organic geochemistry of bitumens
Graphite and sulphide mineralization in the Lúka part of the Malá Fatra Mts. (West Carpathians) / Pulec, Miroslav, Rojkovičová, Ľudmila -- In: Metallogenesis of Carbonaceous Formations of Czechoslovakia -- s. 31-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Graphite as a source of information concerning the genesis of some deposits in the Spiš Gemer Ore Mts. / Rozložník, Ladislav -- In: Metallogenesis of Carbonaceous Formations of Czechoslovakia -- s. 38-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Graphite-bearing bodies in southern Bohemia
Graphite-bearing structures between Český Krumlov and České Budějovice with geologic deposit prognoses
The graphite deposits in the Southern Bohemia
Graphite in Shales and Schists of the Barrandian Upper Proterozoic (Bohemian Massif) / Jehlička, Jan, Rouzaud, Jean-Noël -- In: Metallogenesis of Carbonaceous Formations of Czechoslovakia (1988), s. 11.
Zdroj: ČGS (UNM)
Graphite quartzite with vanadium-bearing tourmaline from Bítovanky near Želetava, western Moravia (A preliminary report) / Houzar, S., Šrein, Vladimír -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae naturales = Časopis Moravského muzea. Vědy přírodní. Vědy přírodní -- č. 78 (1993), s. 211-212
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH