Listování
od 

Graptolite fauna of the Klabava formation (Ordovician, Arenig) from Těškov near Rokycany / Kraft, Petr -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 32, no. 1 (1987), p. 59-71, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Graptolite faunas of the leptotheca and convolutus biozones (middle Llandovery of Tmaň (Barrandian area, Bohemia) / Štorch, Petr -- In: Sixth International Graptolite Conference & 1998 Field meeting of the IUGS Subcommission on Silurian Stratigraphy -- ISBN 84-7840-345-0 -- s. 260-263
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Graptolite faunas of the Lower Silurian (Llandovery) shelf deposits of Western Iberian Cordillera, Spain. In Mitchell C. E. (ed): Proc. of the Fifth Internat. Graptolite Conference, Long Beach / Gutierrez-Marco, J. C., Štorch, Petr -- In: Graptolite News -- č. 3 (1995), s. 35-36
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Graptolites and Stratigraphy of the Přidoli Series in the East European Platform / Teller, Lech -- In: Palaeontologia polonica -- ISSN 0078-8562 -- Vol. 56 (1997), p. 59-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Graptolites of the Pribylograptus leptotheca and Lituigraptus convolutus biozones of Tmaň / Štorch, Petr -- In: Journal of the Czech Geological Society/Časopis České geologické společnosti -- Roč. 43, č. 4 (1998), s. 209-272
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Graptolites of the Pribylograptus leptotheca and Lituigraptus convolutus biozones of Tmaň (Silurian, Czech Republic) / Štorch, Petr -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 43, no. 4 (1998), p. 209-272
Zdroj: ČGS (UNM)
Graptolites of the Rastrites linnaei Group from the European Llandovery (Lower Silurian) / Loydell, David, Štorch, Petr -- In: Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlungen -- ISSN 0077-7740 -- Roč. 184, č. 1 (1992), s. 63-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Graptolites, stratigraphy and depositional setting of the middle Llandovery (Silurian) volcanic-carbonate facies at Hýskov (Barrandian area, Czech Republic) / Štorch, Petr -- In: Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague -- Roč. 76, č. 1 (2001), s. 55-76
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Graptolites, stratigraphy and depositional setting of the middle Llandovery (Silurian) volcanic-carbonate facies at Hýskov (Barrandian area, Czech Republic) / Štorch, Petr -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 76, no. 1 (2001), p. 55-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Graptolithe crises and recoveries recorded in the Silurian sequence of the Barrandian area (Czech Republik): taxonomic and morphological diversity fluctuations / Štorch, Petr -- In: The James Hall Symposium: Second International Symposium on the Silurian System -- s. 89-90
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Graptoliti zón Pribylograptus leptotheca a Lituigraptus convolutus z Tmaně (silur, Barrandien)
Graptolitos del Silúrico inferior de la Rama Castellana de la Cordillera Ibérica (NE de Espaĺa) / Gutiérrez-Marco, J. C., Štorch, Petr -- In: 11 Jornadas de Paleontologia -- s. 179
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Graptolitos silúricos del sinclinal de Castrillo (Zona Asturoccidental-Leonesa, NO de Espaňa): revisión del yacimento descubierto por Casiano de Prado en 1855 / Gutiérrez-Marco, J. C., Štorch, Petr -- In: Geogaceta -- ISSN 0213-683X -- Roč. 22, - (1997), s. 95-98
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Graptolitos Silúricos del sinforme de Alcanices (prov. de Zamora, Zonas Centroibérica y Galaico-transmontana) / Gonzáles-Clavio, E., Gutiérrez-Marco, J. C., Jiménez-Fuentes, E., Moro-Benito, M. C., Štorch, Petr -- In: 13Jornadas de Paleontología "Fósiles de Galicia", 5 Reunión Internacional Proyecto 351 Programa Internacional de Correlación Geológica "Paleozoico Inferior del Noroeste de Gondwana" -- s. 71-74
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Graptolitová fauna klabavského souvrství (ordovik, Arenig) z Těškova u Rokycan
Graptolitová fauna zóny Didymograptus clavulus (šárecké souvrství) ordoviku pražské pánve (12-33 Plzeň) / Kraft, Jaroslav, 1940-, Kraft, Petr, Marek, Jaroslav, 1946-, Seidl, Rudolf -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 32-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Graptolitová fauna zóny Didymograptus clavulus (šárecké souvrství) ordoviku pražské pánve / Kraft, Jaroslav, Kraft, Petr, Marek, Jaroslav, Seidl, Rudolf -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2001, č. 1 (2001), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Graptolitová společenstva a stratigrafie spodního siluru mrákotínského souvrství v hlinské zóně, SV část Českého masívu (Česká republika) / Kraft, Petr, Štorch, Petr -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 84, č. 1 (2009), 24
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Graptolitová společenstva hraničního intervalu kabavského a šáreckého souvrství a jejich prostorové rozšíření (ordovik, pražská pánev) / Kraft, Jaroslav, Kraft, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2002, č. 1 (2002), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Graptolitová společenstva hraničního intervalu klabavského a šáreckého souvrství a jejich prostorového rozšíření (ordovik, pražská pánev) (12-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha) / Kraft, Jaroslav, 1940-, Kraft, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 97-99
Zdroj: ČGS (UNM)